Jest kompromis w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
21-07-2021,8:10 Aktualizacja: 21-07-2021,8:13
A A A

Osiągnięty został kompromis między PE, Radą UE i KE w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej. Choć nie uwzględnia wszystkich postulatów Polski, zawiera wielu korzystnych rozstrzygnięć dla kraju - poinformował Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa.

Jak mówił po9lityk na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, w czerwcu minęły 3 lata od przedstawienia przez Komisję Europejską projektów aktów prawnych dotyczących reformy unijnej polityki rolnej.

Grzegorz Puda, Polski Ład, gospodarstwa rodzinne, przetwórstwo

Puda: Polski Ład zmieni rolnictwo, a wieś sporo zyska

Rolnictwo w programie Polski Ład zajmuje ważne miejsce. Wszystkie projekty, które zaplanowaliśmy, wpłyną na poprawę komfortu życia, bezpieczeństwo, unowocześnienie i wzmocnienie polskiej wsi - mówił Grzegorz Puda, minister rolnictwa w...

Są to projekty rozporządzeń, nazywane w skrócie: o planach strategicznych; horyzontalne; o wspólnej organizacji rynków rolnych. Od tego czasu trwały negocjacje między PE a Radą UE.

Kompromis polityczny został osiągnięty dopiero podczas tzw. supertrilogu w czerwcu. Pod koniec tego miesiąca ustalenia  zostały zaakceptowane przez ministrów rolnictwa UE.

Bartosik zaznaczył, że uzgodnienia kompromisu wymagają jeszcze przełożenia na zapisy prawne trzech rozporządzeń związanych z reformą. Proces powinien doprowadzić do przyjęcia aktów prawnych przez współlegislatorów. Planowane jest, że PE uchwali je na październikowej sesji plenarnej.

- Od początku prac w polskim stanowisku jednoznacznie wskazywaliśmy, że rozwiązania reformy powinny uwzględnić indywidualne potrzeby i oczekiwania państw członkowskich oraz koncentrować się na osiąganiu głównych celów wspólnej polityki rolnej (...) Podkreślaliśmy też potrzebę upraszczania WPR - powiedział wiceminister.

Europejskie Stowarzyszenie Handlowców, COCERAL, Izba Zbożowo-Paszowa, produkcja zbóż, ceny ziarna

Zielony Ład może doprowadzić do spadku produkcji zbóż

Realizacja unijnych strategii Zielonego Ładu doprowadzi o spadku produkcji zbóż w UE i uzależnienia od importu, wzrosną ceny ziarna - wynika z analizy przygotowanej przez COCERAL udostępnionej przez Izbę Zbożowo-Paszową. Analiza została...

Jego zdaniem na wypracowanie kompromisu był najwyższy czas, bowiem rolnicy i administracje potrzebują przejrzystości co do przyszłych rozwiązań. Do 1 stycznia 2022 r. kraje muszą przedstawić KE plany strategiczne wdrażające WPR na poziomie krajowym.

- Porozumienie polityczne, choć nie uwzględnia naszych postulatów, zawiera wiele rozstrzygnięć korzystnych dla Polski (...) pozytywnie oceniamy pozostawienie państwom członkowskim znacznej swobody we wdrażaniu płatności bezpośrednich. Dotyczy to takich elementów jak stosowanie definicji aktywnego rolnika, gdzie rolnicy otrzymujący do 5 tys. euro z tytułu płatności bezpośrednich będą automatycznie uznawani za aktywnych - poinformował Bartosik.

Podkreślił, że Polska jest zadowolona z utrzymania maksymalnego poziomu dofinansowania płatności związanych z produkcją na poziomie 15 proc. i odstąpienia od wymogów uzasadnienia trudności w sektorze roślin wysokobiałkowych.

- Minimalny poziom wydatków na ekoschematy ustalono ostatecznie na 25 proc. płatności bezpośrednich i połączony jest z szeregiem elastyczności dotyczących ich wdrażania. Przewidziane elastyczności ograniczają ryzyko ich wykorzystania i utraty środków przeznczonych na ekoschematy - mówił wiceszef resortu.

polski ład, Mateusz Morawiecki, Grzegorz Puda, Jarosław Kaczyński

Premier chce, by polskie rolnictwo dominowało w Europie

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobi wszystko, żeby polskie rolnictwo dominowało w Europie - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki. Wskazywał, że w Polskim Ładzie znajduje się wiele propozycji dla wsi. "Ponad 2/3 Polaków kupując żywność...

Dodał, że częściowe wsparcie krajowe będzie możliwe do utrzymania na kolejne lata, ten rodzaj płatności stosujemy w Polsce dla wspierania sektora tytoniu.

W zakresie tzw. warunkowości (zasada wzajemnej zgodności) większość rozstrzygnięć osiągniętego kompromisu oceniamy pozytywnie. Jedynie w ramach dobrej kultury rolnej (normy GAEC 91) będzie obowiązek przeznaczenia co najmniej 4 proc. powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne. Ale z obowiązku spełniania tej normy wyłączone będą gospodarstwa do 10 ha gruntów ornych, które nie będą miały także obowiązku zmianowania upraw.

Polska opowiadała się ponadto za wzmocnieniem instrumentów stabilizujących rynki rolne i za ochroną przed importem z krajów trzecich. Efektem kompromisowych ustaleń w tym zakresie są m.in. trzy projekty oświadczeń dotyczących handlu - m.in. projekt wspólnego oświadczenia Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania unijnych norm zdrowotnych i środowiskowych do importowanych produktów rolnych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu