Wysoki eksport wspiera notowania zbóż na giełdach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: FAMMU/FAPA, (em) | redakcja@agrpolska.pl
31-05-2016,10:00 Aktualizacja: 31-05-2016,11:03
A A A

Notowania zbóż w kontraktach terminowych w ostatnim tygodniu maja nadal szły w górę. Na Euronext w Paryżu ceny pszenicy w kontrakcie wrześniowym umocniły się o 3,6 proc. do 167,3 euro za tonę, zaś za 1000 kilogramów kukurydzy w kontrakcie czerwcowym płacono 170,5 euro (+3,2 proc.).  

Na ceny wpływ miały bardzo dobre wyniki unijnego eksportu zbóż wspieranego przez słabe euro. W minionym tygodniu Komisja Europejska wydała licencje na sprzedaż 740 tys. ton pszenicy miękkiej oraz 106 tys. ton kukurydzy.

ceny zbóż, rynek zbóż, pszenica, jęczmień, owiec, kukurydza, żyto, pszenżyto

Ceny pszenicy stabilne, zboża paszowe lekko podrożały

Od drugiej dekady kwietnia do połowy maja ceny pszenicy konsumpcyjnej w Polsce były wyjątkowo stabilne. W tym samym czasie lekko podrożały zboża paszowe. Z danych ministerstwa rolnictwa wynika, że od drugiego tygodnia kwietnia do drugiego tygodnia...

Prognozy dla Unii są nadal optymistyczne. W ostatnim tygodniu maja analitycy z Brukseli podnieśli prognozę tegorocznych zbiorów jęczmienia o 500 tys. ton do 62,2 mln ton. Podano także, że produkcja zbożowa we Wspólnocie w sezonie 2016/17 wyniesie 312,8 mln ton (310,3 mln ton sezon wcześniej).

Prognoza zapasów zbóż na koniec sezonu wynosi obecnie blisko 49 mln ton wobec 46,4 mln ton przed rokiem. Oznacza to zwyżkę rezerw w ujęciu sezon do sezonu o 2,6 mln ton. Najbardziej w górę mają pójść zapasy jęczmienia - z 5,3 mln ton do 7,8 mln ton.

Zboża umocniły również swoją wartość na CBoT w Chicago. Kukurydza w kontrakcie lipcowym podrożała przez tydzień o 4,7 proc. do 160,7 dolarów za tonę, zaś pszenica o 2,7 proc. do 176,8 dolarów za 1000 kilogramów.

Ceny kukurydzy rosną przede wszystkim w związku z doniesieniami o niekorzystnych warunkach pogodowych w Argentynie i Brazylii. Stawki wspiera ponadto wzmożony eksport oraz dobre wyniki produkcji bioetanolu.

Globalne prognozy zbiorów nadal są optymistyczne. W raporcie z końca maja IGC podniosła szacunki zbiorów pszenicy i kukurydzy - odpowiednio z 998 do 1003 mln ton i z 717 do 722 mln ton.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie