Grupa Azoty zawarła porozumienie z 13 instytucjami finansowymi. To podstawa do planu restrukturyzacji

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
04-02-2024,9:40 Aktualizacja: 04-02-2024,9:45
A A A

Grupa Azoty zawarła porozumienie z 13 instytucjami finansowymi. Umożliwi to wypracowanie długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy - poinformowano w komunikacie giełdowym spółki. Grupa wskazała także, że analizuje propozycję zmian dot. projektu Polimery Police, otrzymaną od wykonawcy projektu.

Grupa Azoty poinformowała o zawarciu 2 lutego 2024 r. w imieniu własnym oraz spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, będących stronami odpowiednich umów o finansowanie, porozumienia z 13 instytucjami finansującymi Grupę Azoty. W komunikacie wymieniono: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie a także z Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny.

grupa azoty, produkcja nawozów, nawozy, ceny

Grupa Azoty nie przewiduje zmian cen nawozów na wiosnę

Grupa Azoty nie przewiduje zmian cen nawozów azotowych i wieloskładnikowych w sezonie wiosennym - poinformowała PAP spółka. Podkreśliła, że obecnie są one niższe o około 20-40 proc. niż rok temu. Grupa Azoty w odpowiedzi na pytania...

Długoterminowy plan restrukturyzacji

"Zawarcie porozumienia zapewnia utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez instytucje finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania porozumienia, zawartego na okres do 27 lutego 2024 roku" - wskazano w informacji.

"Powyższe umożliwi wypracowanie długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty. Porozumienie, za zgodą Instytucji Finansujących, może podlegać dalszemu przedłużeniu" - wyjaśniono w komunikacie.

Zaznaczono, że jednocześnie Grupa Azoty zobowiązała się do dostarczania określonych dokumentów dla instytucji finansujących, wprowadzenia ustalonych ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych, a także do powołania doradcy finansowego dla instytucji finansujących.

"Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności" - podkreślono.

grupa azoty, produkcja, nawozy, produkcja nawozów

Grupa Azoty: produkcja nawozów w końcówce roku stabilna

Grupa Azoty opublikowała szacunkowe wolumeny produkcji za grudzień 2023 roku, z których wynika, że produkcja nawozów azotowych w jej spółkach utrzymuje się na stabilnym poziomie. Szacunkowe wolumeny za grudzień to 281...

Wykonawca chce więcej czasu i pieniędzy

W innym komunikacie poinformowano, że Grupa Azoty otrzymała od Hyundai Engineering Co., Ltd., generalnego wykonawcy projektu Polimery Police, propozycji zmiany do umowy o kompleksową realizację tego projektu z 11 maja 2019 roku.

"Propozycja zmiany dotyczy przedłużenia terminu zakończenia projektu Polimery Police o dodatkowe 95 dni - ponad 166 dni wskazane w informacji o rozpoczęciu przez Generalnego Wykonawcę procedury zmiany Umowy EPC wydłużającej termin zakończenia projektu, opublikowanej raportem bieżącym nr 52/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku oraz zwiększenia wynagrodzenia dla Generalnego Wykonawcy o kwotę 39 772 455 euro" - napisano w komunikacie.

Generalny wykonawca wskazał, że podstawą do wystąpienia o wydłużenie czasu realizacji projektu i zwiększenie wynagrodzenia są zdarzenia dotyczące poszczególnych części projektu, które zaistniały w latach 2023 i 2024 i w ocenie generalnego wykonawcy skutkowały brakiem możliwości przeprowadzenia etapu uruchomienia instalacji, celem osiągniecia jej zakładanych paramentów gwarantowanych.

grupa azoty, pomoc, pomoc publiczna, nawozy, hinc

Ponad 170 mln zł pomocy dla Grupy Azoty

Grupa Azoty S.A. otrzymała pomoc publiczną w ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony...

Zmiany w umowie do analizy i weryfikacji

Grupa Azoty zaznaczyła, że zgodnie z kontraktem EPC w formule "pod klucz", to generalny wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich prac na każdym etapie projektu, takich jak uzyskiwanie stosownych pozwoleń, zamówienia i dostawy urządzeń oraz materiałów, prace konstrukcyjne, odbiory i rozruch.

"Propozycja zmiany Umowy EPC poddana zostanie gruntownej analizie i weryfikacji jej zasadności w świetle postanowień Umowy EPC, zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie EPC, oraz innych umów łączących Spółkę Zależną z Generalnym Wykonawcą, a także okoliczności faktycznych" - dodano.

Jak podaje Grupa Azoty, firma że jest jedną z "kluczowych" grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Grupa Azoty jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty, jak poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu