Eksport rolno-spożywczy rośnie jak na drożdżach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: kowr | redakcja@agropolska.pl
27-07-2021,9:45 Aktualizacja: 27-07-2021,10:11
A A A

W okresie pięciu miesięcy 2021 r. odnotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Od stycznia do maja 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 14,5 mld euro, o 3,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wzrost eksportu był wynikiem rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrym przygotowaniem krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującym się popytem na polskie produkty na rynku międzynarodowym. Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro.

przetwory mleczne, sery twarogi, kowr

Sery dominują w eksporcie produktów mleczarskich

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje, że sery i twarogi zajmują dominującą pozycję w strukturze wywozu produktów mlecznych. W okresie styczeń–maj stanowiły 34 proc. ich eksportu. Największy udział w strukturze wywozu serów...
Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 9,7 mld euro i był o 2,1 proc. wyższy niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2020 r. o 7,6 proc., osiągając 4,7 mld euro.

Wpływ na wyniki sprzedaży zagranicznej uzyskiwane przez krajowych eksporterów w okresie styczeń-maj 2021 r. miały także wysokie ceny żywności na rynku światowym mające odzwierciedlenie w rosnącej wartości miesięcznego indeksu cen żywności FAO. W okresie pięciu miesięcy 2021 r. średnia wartość indeksu wzrosła z 113,3 pkt w styczniu 2021 r. do 127,8 pkt w maju br., tj. o blisko 13 proc.

Był to dwunasty z rzędu miesięczny wzrost wartości, na poziomie nienotowanym od września 2011 r. (http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/). Znaczną dynamiką wzrostową odznaczały się w szczególności ceny nasion oleistych oraz w mniejszym stopniu produktów mięsnych i mlecznych.

W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2021 r. polskie produkty rolno-spożywcze trafiły do odbiorców w 192 krajach na wszystkich kontynentach. Podobnie jak w latach poprzednich towary te były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. Dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 10,3 mld euro (wzrost o 5,6 proc.), co stanowiło 71 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

ceny żywności, raport GUS, inflacja, PKO BP

Żywność będzie droższa niż przewidywano

W lipcu dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych może skokowo wrosnąć. Efekt niskiej bazy statystycznej będzie wypychał roczny wskaźnik wzrostu stawek żywności w stronę 5 proc. na koniec roku. Tak wynika z komentarza PKO BP do danych...
Polski eksport rolno-spożywczy na rynek UE charakteryzuje się znaczną koncentracją geograficzną. Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Eksport do tego kraju w okresie pięciu miesięcy 2021 r. wyniósł 3,5 mld euro i był o 6 proc. większy niż przed rokiem. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Francja (862 mln euro, wzrost o 13 proc.), Niderlandy (838 mln euro, wzrost o 5 proc.), Włochy (792 mln euro, wzrost o 14 proc.) oraz Czechy (605 mln euro, podobnie jak przed rokiem). Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów wygenerował 6,6 mld euro, co stanowiło ponad 64 proc. wartości eksportu do UE-27.

Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń-maj 2021 r. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 4,2 mld EUR, nieznacznie (o 0,3 proc.) niższej niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 749 mln euro, o 4 proc. wyższym niż rok wcześniej. Spośród krajów WNP największą wartość osiągnął wywóz na Ukrainę - 317 mln euro (wzrost o 6 proc.), następnie do Federacji Rosyjskiej - 256 mln euro (wzrost o 11 proc.) oraz na Białoruś - 111 mln euro (spadek o 8 proc.).

mleko, cena mleka, mleko surowe, mleczarnie, skup mleka, krowy mleczne, produkcja mleka, PFHBiPM, mleko w UE

Mleko w czerwcu było tańsze, ale wciąż w dobrej cenie

Cena mleka w czerwcu jak wynika z informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, wyniosła średnio 1,50 zł za litr (150,22 zł za hl). To o 0,8% mniej niż w maju, kiedy surowiec kosztował 151,39 zł za hl. Producenci mleka w tym...

Eksport do pozostałych krajów (nienależących do UE i WNP) uległ obniżeniu o 1 proc., do 3,4 mld euro. Na uwagę zasługuje spadek obrotów w eksporcie na rynek Wielkiej Brytanii (o 13 proc., do 1,1 mld euro), co jest spowodowane m.in zmianami administracyjno-organizacyjnymi we wzajemnych relacjach handlowych w związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię rynku i unii celnej UE, a także zwiększonymi zapasami poczynionymi przez importerów brytyjskich w ostatnim kwartale 2020 r. na poczet pierwszych miesięcy 2021 r.

Znaczącymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych, podobnie jak w latach poprzednich, były także: Arabia Saudyjska (przychody na poziomie 301 mln euro, spadek o 7 proc.; eksport głównie papierosów i pszenicy), Stany Zjednoczone (233 mln euro, wzrost o 13 proc.; wywóz przede wszystkim mięsa wieprzowego, alkoholu i wyrobów czekoladowych) oraz Algieria (216 mln euro, ponad dwukrotny wzrost; 60 proc. wartości eksportu stanowił wywóz pszenicy), a w dalszej kolejności: Izrael (106 mln euro, wzrost o 8 proc.; wywóz przede wszystkim cukru i mięsa wołowego), Norwegia (98 mln euro, wzrost o 7 proc.; eksport przede wszystkim papierosów - 36 proc. wartości), a także Chiny (93 mln euro, wzrost o 20 proc.; eksport głównie mleka płynnego i śmietany oraz serwatki - łącznie ponad 60 proc. wartości wywozu) i Maroko (92 mln euro, dwuipółkrotny wzrost; eksport głównie pszenicy - 88 proc. wartości).

Pożyczki KOWR, wsparcie dla rolnictwa, produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, przetwórstwo

KOWR ma środki na pożyczki dla rolników

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa posiada dostępne środki finansowe na zaciąganie przez rolników indywidualnych pożyczek z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pożyczki KOWR mają wspierać rozwój obszarów wiejskich. Można je...
W strukturze towarowej wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso, przetwory mięsne oraz żywiec. W okresie pięciu miesięcy 2021 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarowej były o 1 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 2,6 mld euro, stanowiąc 18 proc. wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Największy udział w wartości eksportu tej grupy towarowej miały: mięso drobiowe (38 proc. - 985 mln euro), przetwory mięsne (25 proc. - 666 mln euro), mięso wołowe (22 proc. - 564 mln ruro) i mięso wieprzowe (12 proc. - 323 mln euro).

Eksport zwierząt żywych oraz pozostałych gatunków mięs był stosunkowo niewielki i stanowił wartościowo odpowiednio 2 proc. i 1 proc. udziału w eksporcie produktów mięsnych z Polski.

W okresie styczeń-maj 2021 r. drugą pod względem wartości pozycję z 13% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., zwiększyła się o 7 proc., do 1,9 mld euro.

mleko, polmlek, szklanka mleka

UOKiK: Polmlek stosował niekorzystne dla dostawców mleka wzory umów

Polmlek stosował niekorzystne dla dostawców mleka wzorce umowne - podał w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastrzeżenia budziły postanowienia w zakresie m.in. sposobu ustalania ceny czy klauzuli wyłączności. Jeśli...

Wzrost wartości eksportu odnotowano także w przypadku produktów mlecznych (o 7 proc., do 1,1 mld euro), ryb i przetworów (o 9 proc., do 1,0 mld euro), a także cukru i wyrobów cukierniczych (o 7 proc., do 1,0 mld euro).

Większa była również wartość wywozu m.in.: owoców łącznie z przetworami - o 1 proc. (0,6 mld euro), kawy, herbaty i kakao - o 5 proc. (0,4 mld euro), nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych - o 11 proc. (0,3 mld euro) oraz alkoholi - o 4 proc. (0,2 mld euro). Zmniejszeniu uległy natomiast wpływy ze sprzedaży zagranicznej tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 4 proc., do 1,6 mld euro), warzyw i przetworów (o 0,2 proc., do 0,7 mld euro) oraz soków owocowo-warzywnych (o 6,5 proc., do 0,2 mld euro).

W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2021 r. odnotowano spadek udziału wpływów uzyskanych ze sprzedaży zagranicznej artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem. W okresie styczeń-maj 2021 r. udział ten wyniósł 12,8 proc. wobec 15,4 proc. w porównywalnym okresie 2020 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt