Rusza nabór wniosków o dotacje na mikroinstalacje

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
06-07-2016,13:50 Aktualizacja: 06-07-2016,13:44
A A A

Dziś w woj. zachodniopomorskim rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie małych i mikroinstalacji OZE w ramach regionalnego programu „Prosument”.

Nabór będzie trwał aż do wyczerpania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaznacza jednak, że inwestycje zakończyć trzeba będzie do 15 listopada 2016 r. (decyduje data umowy z OSD). - Projekty wykonane po czasie nie będą przez nas finansowane – podkreślają urzędnicy. 

oze, ustawa o oze, odnawialne źródła energii

Tchórzewski: potrzebna zmiana systemu wsparcia dla OZE

- Musimy zmienić system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii - powiedział w sobotę w Grodnie na Zachodnim Pomorzu Krzysztof Trzórzewski, minister energii.    - Musimy zmienić system wsparcia dla odnawialnych...

Wnioski w punktach obsługi programu „Prosument” w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku mogą składać: osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, a także spółki prawa handlowego, w których JST mają 100 proc. udziałów albo akcji.

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup i montaż małych lub mikroinstalacji OZE:

- źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła lub kolektorów słonecznych o mocy cieplnej do 300 kW;

- systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych lub mikrokogeneracji o mocy elektrycznej do 40 kW.

Urządzenia te muszą być zamontowane w istniejących lub będących w budowie obiektach mieszkalnych.

WFOŚiGW podpowiada, że dzięki dofinansowaniu z „Prosumenta” można kupić i zamontować na jednym budynku więcej niż jedno urządzenie, pod warunkiem jednak, że jest to ekonomicznie uzasadnione. 

ustawa o oze, odnawialne źródła energii w Polsce, aukcje OZE

Branża obawia się konsekwencji nowelizacji ustawy o OZE

Sejm przyjął poprawki Senatu wprowadzone do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i dokument czeka już tylko na podpis prezydenta. Opozycja i część ekspertów nazywają nowe przepisy antyprosumenckimi. Chodzi o brak...

Dofinansowanie składa się z pożyczki i dotacji. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1 proc. w skali roku. Można ją spłacać maksymalnie przez 15 lat. Co ważne, fundusz wypłaca wsparcie w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych po zakończeniu inwestycji i osiągnięciu efektu ekologicznego, a także przedstawieniu faktur i protokołu odbioru instalacji.

Dzięki dotacjom i pożyczkom prosument może pokryć 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Warto pamiętać, że do końca tego roku dotacje są wyższe.

Na systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i mikrokogenerację o mocy do 40 kW można otrzymać dotację do 40 proc. kosztów kwalifikowanych. Od 2017 r. pomoc ta spadnie do 30 proc. Natomiast na źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła i kolektory słoneczne o mocy cieplnej do 300 kW dotacja wynosi do końca 2016 r. 20 proc. kosztów kwalifikowanych. W kolejnych latach będzie to już 15 proc.

Dotąd w Zachodniopomorskiem średnia kwota dofinansowania, o którą ubiegali się prosumenci, wynosiła 40 tys. zł. Najczęściej wnioskowano o pomoc w zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,5 do 6 kW.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama