Ile na "zieloną energię" w gospodarstwie w ramach "Modernizacji"?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-09-2022,9:30 Aktualizacja: 01-09-2022,9:49
A A A

Nowy zakres wsparcia - "zielona energia w gospodarstwie" - będzie wprowadzony w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W fazie konsultacji społecznych i opiniowania znalazł się projekt rozporządzenia ministra rolnictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych", objętego PROW 2014-2020.

cen referencyjnych w aukcjach dla OZE, biogaz, biometan, fotowoltaika, wiatraki lądowe

Ministerstwo proponuje zmiany cen referencyjnych w aukcjach dla OZE

Resort klimatu proponuje podwyżkę cen referencyjnych dla źródeł na biogaz i biomasę, obowiązujących w 2022 r. w aukcjach dla odnawialnych źródeł energii. Wyższe mają być też stawki dla lądowych wiatraków, ale dla instalacji PV...

Chodzi m.in. o wprowadzenie uproszczeń dla podmiotów wnioskujących o wsparcie i uwzględnienie zmian pozytywnie zaopiniowanych przez Komitet Monitorujący PROW.

Przede wszystkim projekt wprowadza nowy zakres wsparcia pn. "zielona energia w gospodarstwie", który przewiduje inwestycje w urządzenia produkujące energię ze źródeł odnawialnych, magazynowanie energii elektrycznej, a także w pompy ciepła i systemy zarządzania energią, które będą wykorzystywane na potrzeby własne gospodarstwa.

Przyznanie pomocy na takie operacje może być realizowane na obiektach budowlanych, w których pokrycie dachowe nie zawiera azbestu.

Inwestycje mają ponadto służyć wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych beneficjenta w zakresie energii, a zdolności produkcyjne urządzeń nie powinny przekroczyć ekwiwalentu łącznego średniego rocznego zużycia energii elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym.

farma wiatrowa, energia wiatrowa, oze, Ignitis Group, Paolo Gentiloni

Energia z nowej farmy popłynie do tysięcy gospodarstw

Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy 60 mln euro litewskiej firmie Ignitis Group na projekt farmy wiatrowej na Pomorzu. Inwestycja, która ma ruszyć wiosną 2021 r., ma docelowo dostarczać energię do ok. 75 tys. gospodarstw domowych....

"Dodatkowo, w przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie, proponuje się inny tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy niż w obszarze a-d. Pomoc będzie przyznawana, jeżeli operacja będzie realizowana bez podziału na etapy" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Katalog kosztów kwalifikowalnych w tym obszarze obejmuje "elementy charakterystyczne dla zakupu i montażu nowych urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii, pompami ciepła i systemami zarządzania przepływami energii elektrycznej".

Maksymalna kwota pomocy na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2014-2020 dla operacji w obszarze "zielona energia w gospodarstwie" to 150 tys. zł.

Jest to dodatkowy limit na beneficjenta i na gospodarstwo do wykorzystania wyłącznie na operacje w obszarze "zielona energia w gospodarstwie".

inwestycje w oze, instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę, pompy ciepła, podlasie

Dotacje na inwestycje w OZE trafią do gmin, powiatów i parafii

100 mln zł będzie kosztować realizacja 97 różnych inwestycji w woj. podlaskim w odnawialne źródła energii. 60,5 mln zł z UE przyznał na projekty zarząd województwa. Dotacje trafią do gmin, powiatów, parafii, ale też do...

Minimalna planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych została określona na poziomie 15 tys. zł. Wnioskodawca może złożyć w naborze maksymalnie jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący gospodarstwa na operację w obszarze "zielona energia".

Inna zmiana proponowana w projekcie rozporządzenia wynika ze zmiany PROW 2014-2020 w zakresie poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" – operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych", polegającej na podwyższeniu kwoty pomocy określonej na beneficjenta i na gospodarstwo w określonych obszarach wsparcia.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach wymienionego wyżej poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014–2020, nie może przekroczyć:

  • 1 000 000 zł - w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru a (rozwój produkcji prosiąt)
  • 600 000 zł - w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów b-d (b - rozwój produkcji mleka krowiego, c - rozwój produkcji bydła mięsnego, d - racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu), przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 250 000 zł

    Rolnictwo bez tajemnic. Zamów prenumeratę miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" już dziś
Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu