W OZE jest przyszłość! Polacy nie mają wątpliwości

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
01-04-2016,9:40 Aktualizacja: 01-04-2016,10:25
A A A

Krzysztof Tchórzewski, szef nowo powstałego ministerstwa energii zapewnia, że strategicznym celem rozwoju polskiej energetyki będzie wykorzystywanie energii wytwarzanej przede wszystkim z krajowych surowców.   

W perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat podstawę bezpieczeństwa energetycznego stanowić będzie nadal węgiel kamienny i brunatny, przy udziale pozostałych źródeł pozyskiwania energii.  A jakie są oczekiwania i preferencje Polaków w tej sprawie? Czy stawiamy raczej na paliwa kopalne, energetykę jądrową, czy może OZE?

wiatraki, turbiny wiatrowe, farma wiatrowa, energetyka wiatrowa, psew, pis, protest przed sejmem, energia elektryczna

Będzie głośny protest przeciwko ustawie antywiatrakowej

Jeśli ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zostanie przyjęta przez Sejm, PiS odbierze Polakom prawo do decydowania o sobie i swoim sąsiedztwie - twierdzi Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Farmy wiatrowe -...

Centrum Badania Opinii Społecznej po raz drugi poddało ocenie badanych pięć źródeł pozyskiwania energii: węgiel (kamienny i brunatny), ropę naftową, gaz ziemny, paliwa jądrowe i odnawialne źródła energii (promieniowanie słoneczne, wiatr, wodę, biomasę). I co się okazało?

Węgiel postrzegany jest przede wszystkim jako surowiec wydajny (70 proc. odpowiedzi), ale na temat jego bezpieczeństwa opinie są już dość podzielone - 52 proc. badanych uważa, że jego spalanie nie zagraża otoczeniu, a przeciwnego zdania jest 41 proc. Oceny negatywne zdecydowanie przeważają nad pozytywnymi w odniesieniu do kosztów wytworzenia energii (57 do 32 proc.) i perspektywiczności (59 do 29 proc.).

Podobnie oceniana jest ropa naftowa. Paliwo to postrzegane jest przede wszystkim jako wydajne (60 proc.) i raczej bezpieczne (47 proc.). Ale w kwestii szans zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego przeważa ocena negatywna (44 do 38 proc.).

Gaz ziemny uważany jest natomiast jako paliwo efektywne (70 proc.), bezpieczne (60 proc.), przyszłościowe (55 proc.), ale drogie (51 proc.).
elektrowania wiatrowa, farma wiatrowa, turbiny wiatrowe, polskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej, pis, vestas

PSEW: Branży wiatrowej grozi bankructwo

Inwestycje na prawie 32 mld zł, około 620 mln zł wpływów podatkowych co roku do budżetu państwa i samorządów oraz średnio milion złotych dla każdej z blisko 400 gmin posiadających elektrownie wiatrowe. Do tego ponad 8 tys. miejsc...

W przypadku wszystkich wymienionych źródeł pozyskiwania energii przez rok przybyło negatywnych opinii dotyczących wydajności i perspektywiczności. Nie zmieniła się z kolei ocena bezpieczeństwa i kosztów wytwarzania.

Paliwo jądrowe uznawane jest za źródło energii wydajne (58 proc.) i perspektywiczne (52 proc.), ale jednocześnie niezbyt bezpieczne (58 proc.) i generujące wysokie koszty (42 proc.). Co ciekawe coraz większa grupa badanych grupa badanych nie potrafi jednoznacznie ocenić tego paliwa.

Podobnie jak przed rokiem respondenci CBOS pozytywnie oceniają odnawialne źródła energii. Postrzegane są jako bezpieczne (87 proc.) i przyszłościowe (82 proc.). Aż 68 proc. badanych jest przekonanych o wydajności OZE. Relatywnie najgorzej oceniany jest koszt wytworzenia, ale nawet w tym przypadku oceny pozytywne (55 proc.) zdecydowanie przeważają nad negatywnymi (28 proc.).

Połowa Polaków uważa, że właśnie odnawialne źródła energii powinny być głównym kierunkiem rozwoju naszej energetyki. 39 proc. badanych optuje za równomiernym rozwojem źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, natomiast zaledwie 5 proc. badanych jest za postawieniem na te drugie.

Badanie Centrum Badania Opinii Społecznej jednoznacznie wskazuje, że Polacy wiążą przyszłość sektora energetycznego przede wszystkim z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Oznacza to poparcie dla różnych strategii "mixu  energetycznego", ale z koniecznym i rosnącym udziałem OZE, przy stopniowym ograniczaniu udziału źródeł nieodnawialnych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama