Warto zainwestować w instalację fotowoltaiczną. Pieniądze czekają

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
17-02-2017,14:00 Aktualizacja: 17-02-2017,14:22
A A A

Miniony rok przyniósł zmiany w prawie dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz korzystniejszy system upustów dla użytkowników, którzy dzięki panelom fotowoltaicznym wytwarzają prąd.

W 2017 roku należy więc dążyć do zwiększenia wykorzystania tzw. zielonej energii. W wielu województwach rozpoczyna się bowiem lub trwa nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie OZE. Co zmieniło się w prawie, na rynku i jakie są możliwości pozyskania środków na instalację paneli fotowoltaicznych?

panele fotowoltaiczne, energia elektryczna, wfośigw, nfośigw, program prosument, wspólnota mieszkaniowa

Fundusz dopłaca nie tylko do paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną zamontowała na dachu bloku w Wałbrzychu wspólnota mieszkaniowa. Na inwestycję otrzymała ponad 90 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we...

W czerwcu 2016 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE. Jednym z takich źródeł jest energia promieniowania słonecznego, pozyskiwana za pomocą paneli fotowoltaicznych. Zmiany w prawie otworzyły nowe możliwości zarówno dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i osób prywatnych.

Efektem nowelizacji jest m.in. zmodyfikowana definicja prosumenta, a także wprowadzenie poszerzonego katalogu podmiotów, mogących być prosumentami. Teraz trwa kolejny etap - nabór wniosków o dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych w województwach oraz konkursy parasolowe ogłaszane przez gminy.

Sytuacja na rynku tzw. zielonej energii zmieniła się w ostatnim czasie nie tylko za sprawą ustawy o OZE. Powoli wzrasta też świadomość społeczeństwa i zainteresowanie pozyskiwaniem prądu dzięki instalacjom fotowoltaicznym. Jednocześnie spadają ceny paneli oraz ich montażu.

- Jeśli ktoś kilka lat temu zastanawiał się nad instalacją fotowoltaiczną, teraz będzie zaskoczony, że zmieniło się tak dużo - zapewnia Michał Kamola, ekspert ds. odnawialnych źródeł energii z firmy MKenergia.
fotosystemy fotowoltaiczne, fotowoltaika, energia słoneczna

Moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce szybko rośnie

Na koniec 2015 roku całkowita moc zainstalowanych w Polsce systemów fotowoltaicznych sięgnęła 120 MW, z czego już ok. 26 proc. stanowią mikroinstalacje. Duża konkurencja i rozwój technologii sprawiają, że ceny paneli spadły o 15 proc....

Prosument sprzedawał niewykorzystaną energię po bardzo zaniżonej stawce, wynoszącej tylko 1/5-1/6 ceny rynkowej prądu. Obecnie prywatny użytkownik instalacji fotowoltaicznej może oddawać nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej. Dzięki systemowi upustów prosument odbiera od operatora, gdy jego instalacja nie pracuje 80 proc. przesłanej wcześniej energii, ponosząc tylko koszt jej magazynowania, czyli pozostałe 20 proc.

Chociaż zmiana podejścia do odnawialnych źródeł energii jest zauważalna, wciąż mamy pod tym względem wiele do nadrobienia. W Unii Europejskiej na jednego mieszkańca przypada średnio 170 watów mocy pozyskanej dzięki panelom fotowoltaicznym, w Niemczech aż 500 W, a w Polsce... jeden wat.

Ogromną szansą na poprawę tego wyniku są środki z Regionalnych Programów Operacyjnych dla województw, przeznaczone na inwestycje OZE. Do osób prywatnych, które chciałyby zainstalować w panele fotowoltaiczne, skierowane są m.in. programy parasolowe zainicjowane przez gminy.

Samorząd po rozpoznaniu, ilu mieszkańców jest zainteresowanych programem, występuje o finansowanie inwestycji z funduszy UE. Po pozyskaniu środków rozpisuje przetarg i wyłania wykonawcę instalacji w gminie. W zależności od programu wsparcie pokrywa nawet 80-85 proc. kosztów.

Przed podjęciem decyzji o instalacji paneli  warto skonsultować się z ekspertem, który udzieli porady w sprawie optymalizacji kosztów, kwestii technicznych związanych wyborem i montażem paneli, a także pomoże w doborze źródła finansowania inwestycji i przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama