Wiosenne dokarmianie dolistne zbóż ozimych krzemem

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
05-04-2019,15:15 Aktualizacja: 14-04-2019,15:48
A A A

Krzem (Si) zyskuje coraz większe uznanie u rolników, bo jego stosowanie dolistne ma korzystny wpływ na ograniczanie wpływu stresów wywoływanych przez nieodpowiednie warunki klimatyczne i glebowe oraz choroby i szkodniki. Niestety, tych na naszych polach nie brakuje.

Generalnie efekty stosowania krzemu są tym większe, im w trudniejszych warunkach  znajdują się rośliny.

Pozytywne efekty dokarmiania dolistnego krzemem uzyskano w uprawie wielu gatunków rolniczych: rzepaku ozimym, buraku cukrowym, kukurydzy, roślinach strączkowych (bobowatych grubonasiennych) a także w zbożach. 

 

oprsykiwacz, pszenic, Sahryń

Wspomóc oziminy krzemem

Nowym zabiegiem w uprawie zbóż ozimych jest dokarmianie dolistne krzemem. Pierwszy oprysk powinno się wykonać już jesienią. Pierwiastek ten ma wszechstronny korzystny wpływ na rośliny uprawne, któremu poświęca się coraz więcej uwagi w...

Wyniki doświadczeń przeprowadzonych przez naukowców z IOR-PIB w Poznaniu w latach 2014-2015 dowiodły korzystnego wypływu stosowania w uprawie pszenicy ozimej stymulatora wzrostu Optysil, zarówno z fungicydem, jak bez, na ograniczenie liczby liści flagowych i podflagowych uszkodzonych przez skrzypionkę zbożową oraz porażenie roślin przez choroby grzybowe. Chodziło o łamliwość źdźbła, fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, czerń zbóż, septoriozę plew i septoriozę kłosów. Skutkowało to wzrostem plonu ziarna średnio za 2 lata o 6,2 proc. w wariancie bez fungicydu i o 9,4 proc. z fungicydem (Zamojska i in. 2018).

W badaniach przeprowadzonych w IOR-PIB w Poznaniu w 2017 r. zastosowaniu produktu Krzemian w dawce 0,5 l/ha spowodowało przyrost plonu ziarna pszenicy ozimej o 11 proc.

W badaniach z dokarmianiem dolistnym nawozu zawierającego krzem w formie kwasu ortokrzemowego z dodatkiem cynku, boru i molibdenu na Ukrainie w 2014 r. przyrost plonu ziarna wyniósł 19 proc., a w Holandii w 2015 r. 5 proc. w stosunku do obiektu kontrolnego (bez dokarmiania dolistnego). Jednocześnie obserwowano wzrost zawartości białka w ziarnie. W doświadczeniu wykonanym w 2013 r. w Rumunii na bardzo zasolonej glebie przyrost plonu ziarna wyniósł aż 340 proc. (Laane 2018).

W uprawie zbóż ozimych wykonuje się wiosną od 1 do 3 oprysków krzemem. Najlepiej jest przestrzegać zaleceń dotyczących dawki i terminu stosowania podawanych przez producenta (tabela).

Zdecydowana większość produktów zawierających krzem ma bardzo wysokie pH i w związku ich producenci nie zalecają stosowania w mieszaninach ze środkami ochrony roślin. W razie wątpliwości co do możliwości łącznego stosowania produktów należy skontaktować się z producentem i wykonać test mieszalności.

Tabela. Produkty polecane do dokarmiania dolistnego zbóż ozimych krzemem wiosną

Produkt

Zalecenia stosowania

Agriker Silicium

1 l/ha do początku strzelania w źdźbło (do BBCH 30)

ASX Krzem plus

1-2 x 0,5 l/ha: po ruszeniu wegetacji wiosennej, następne zabiegi co 10-14 dni

Barrier Si-Ca

2 x 1 l/ha: w fazie pełni krzewienia - 1. kolanko co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia (BBCH 25–31); gdy widoczny jest liść flagowy - faza liścia flagowego (BBCH 37-39)

Immuno Activ Si

2 x 0,5-1 l/ha: podczas krzewienia (BBCH 21-29) oraz podczas strzelania w źdźbło (BBCH 30-39)

Insol Krzem 100

3 x 1 l/ha: od początku fazy krzewienia do fazy 1. kolanka (BBCH 21-31); w fazie rozwoju kłosa w pochwie liściowej (BBCH 30-49); w fazie kłoszenia-początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51-73)

Krzemian

Pszenica, pszenżyto, jęczmień: 0,5-0,8 l/ha do fazy kłoszenia (do BBCH 51)

MobiCal

1-2 x 1 l/ha: gdy 1. kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia (BBCH 31); w fazie liścia flagowego do fazy kłoszenia (BBCH 39-51)

NanoFYT Si

Pszenica, jęczmień: 0,3 l/ha na początku kwitnienia (BBCH 61), nigdy nie wcześniej niż w fazie końca kłoszenia (BBCH 59)

Optysil

Pszenica, pszenżyto: 0,5 l/ha podczas krzewienia (BBCH 22-29); 0,5 l/ha początek wzrostu źdźbła - rozwój kłosa w pochwie liściowej (BBCH 30–49);

Jęczmień: 0,5 l/ha początek wzrostu źdźbła - 2. kolanko co najmniej 2 cm nad 1. kolankiem (BBCH 30-32);   

Żyto: 0,5 /ha początek wzrostu źdźbła - 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30-32)

Optysil Eko

2-6 x 0,5 l/ha: co 5-21 dni od wczesnych faz rozwojowych  oraz w okresach intensywnego wzrostu i rozwoju roślin

Potasil Plus Krzem

2 x 0,5-1,5 l/ha: w okresie intensywnego wzrostu; w fazie liścia flagowego (BBCH 39)

Pro Horti Si Max

1 l/ha w fazie początku strzelania w źdźbło (BBCH 31-32)

Sarmin maKSi

3 x 0,5 l/ha: od fazy 3. liścia do 3 rozkrzewień (BBCH 13-23); w fazie pełnia krzewienia - 2. kolanko (BBCH 26-32); od fazy 4. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 34-45)

Siti Go

2 x 0,3 l/ha: wiosną po ruszeniu wegetacji, następny za 10-14 dni

SmartSil SC

1-1,5 l/ha od końca krzewienia do fazy 2. kolanka (BBCH 29-32)

SmartSil WP

0,5-1 kg/ha od końca krzewienia do fazy 2. kolanka (BBCH 29-32)

YaraVita Actisil

0,5 l/ha od ruszenia wegetacji do fazy liścia flagowego (BBCH 12-39); zabieg można powtarzać

ZumSil

3 x 0,5 l/ha: widoczne są 2-3 rozkrzewienia (BBCH 22–23); 1. kolanko co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia - 3. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 2. (BBCH 31-33); końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego - odsłania się 20 proc. kwiatostanu (BBCH 45-52)

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji producentów

Poleć
Udostępnij