Stan ozimin gorszy niż w 2014 roku

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: art.|redakcja@agropolska.pl
22-12-2015,16:20 Aktualizacja: 22-12-2015,16:58
A A A

Stan zasiewów zbóż ozimych przed wejściem w stan zimowego spoczynku był gorszy od ubiegłorocznego – potwierdza GUS. Oceniono go na 3,3–3,5 stopnia kwalifikacyjnego.

Najlepiej wygląda pszenica ozima i jęczmień ozimy (3,5 stopnia kwalifikacyjnego). Gorzej natomiast żyto, pszenżyto ozime i mieszanki zbożowe ozime (3,4 stopnia). W przekroju terytorialnym stan plantacji ozimin był bardzo zróżnicowany. Oceny stanu poszczególnych upraw wahały się:

 • dla pszenicy od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwach: łódzkim i opolskim do 4,0 stopnia w województwie lubuskim;
 • dla żyta od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwach: łódzkim i opolskim do 3,9 w województwie lubuskim;
 • dla jęczmienia od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwach: łódzkim i opolskim do 4,0 w województwie lubuskim;
 • dla pszenżyta od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwach: łódzkim, opolskim i podkarpackim do 4,0 w województwie lubuskim;
 • dla mieszanek zbożowych od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwach: łódzkim, opolskim i podkarpackim do 4,0 w województwie śląskim;
 • dla rzepaku i rzepiku ozimego od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwach: lubelskim, mazowieckim i opolskim do 4,0 w województwie małopolskim.

zbiory zbóż, plony zbóż, powierzchnia uprawy zbóż

Zbiory zbóż mniejsze o 12 procent

GUS podał wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2015 r. Zgodnie z nim zbiory zbóż ogółem wyniosły 28 mln t, czyli o 12 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Produkcję  zbóż...

W optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano tylko około 62 proc. powierzchni pszenicy ozimej (w 2014 r. – 80 proc.), około 69 proc. powierzchni żyta (w 2014 r. – 80 proc.), około 69 proc. powierzchni jęczmienia ozimego (w 2014 r. – 78 proc.), około 69 proc. powierzchni pszenżyta ozimego (w 2014 r. – 79 proc.), około 67 proc. powierzchni ozimych mieszanek zbożowych (w 2014 r. – 72 proc.) i około 62 proc. powierzchni rzepaku ozimego (w 2014 r. – 77 proc.). W przekroju terytorialnym największy udział zasiewów upraw ozimych dokonanych w optymalnych terminach agrotechnicznych zanotowano w północnych i centralnych województwach kraju, natomiast największe opóźnienia wystąpiły w siewach ozimin w południowych województwach.

Pod zbiory w 2016 r. zasiano około 4,4 mln ha, tj. na poziomie roku ubiegłego, w tym:

 • pszenicy ozimej zasiano ponad 1,9 mln ha,
 • żyta ponad 900 tys. ha,
 • pszenżyta ozimego ponad 1,1 mln ha,
 • jęczmienia ozimego ok. 219 tys. ha,
 • mieszanek zbożowych ozimych ok. 101 tys. ha.

Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym szacuje się na ponad 0,8 mln ha.

Źródło: GUS

Poleć
Udostępnij