Zbiory zbóż mniejsze o 12 procent

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: art.|redakcja@agropolska.pl
22-12-2015,7:40 Aktualizacja: 22-12-2015,5:57
A A A

GUS podał wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2015 r. Zgodnie z nim zbiory zbóż ogółem wyniosły 28 mln t, czyli o 12 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych.

Produkcję  zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 24,7 mln t (o 9 proc. mniej od uzyskanej w 2014 r.).

Powierzchnia uprawy

Powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2015 r. wyniosła ponad 7,5 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi – ponad 6,7 mln ha, z tego:

 • pszenicy około 2,4 mln ha,
 • żyta ponad 0,7 mln ha,
 • jęczmienia ponad 0,8 mln ha,
 • owsa blisko 0,5 mln ha,
 • pszenżyta ponad 1,5 mln ha,
 • mieszanek zbożowych ponad 0,8 mln ha.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Jadwiga Seremak-Bulge, zbiory zbóż

Zbiory zbóż szacowane są na 29,1 miliona ton

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przewiduje pogorszenie sytuacji na polskim rynku zbóż w sezonie 2015/16. Eksperci szacują, że zbiory ziarna wyniosą 29,1 mln ton ziarna, czyli o ponad 8 proc. mniej niż w 2014 r. "W...

Zbiory

Zbiory zbóż ozimych wyszacowano na 17,9 mln t, w tym:

 • pszenicy na 9,9 mln t, tj. o 3,7 proc. mniej niż w 2014 r.,
 • żyta na ponad 2,0 mln t, tj. o 27,9 proc. mniej niż w roku ubiegłym,
 • jęczmienia na ok. 1,0 mln t, tj. o 7,3 proc. mniej niż w roku ubiegłym,
 • pszenżyta na ponad 4,7 mln t, tj. o 4,8 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych,
 • mieszanek zbożowych na ponad 0,3 mln t, tj. o 27 proc. mniej niż w 2014 r.

Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na ok. 6,8 mln t, w tym:

 • pszenicy na około 1,1 mln t, tj. o 21,4 proc. mniej niż w roku ubiegłym,
 • jęczmienia na ok. 2,0 mln t, tj. o 10,7 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych,
 • owsa na ponad 1,2 mln t, tj. o 16,4 proc. mniej w porównaniu do zbiorów z 2014 r.,
 • pszenżyta na około 0,6 mln t, tj. o 17,2 proc. mniej niż w roku ubiegłym,
 • mieszanek zbożowych na ponad 1,9 mln t, tj. o 22,3 proc. mniej niż w 2014 r.

Plony

Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosły 37,3 dt/ha, tj. o 5,4 dt/ha (o 12,6 proc.) mniej w porównaniu do ubiegłorocznych, natomiast plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosły 36,7 dt/ha, tj. w porównaniu do ubiegłorocznych mniej o 4,1 dt/ha (o 10 proc.).

Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi według szacunku wynikowego oceniono na 40,3 dt/ha, tj. o 3,8 dt/ha (o 8,6 proc.) mniej od plonów z roku ubiegłego:

 • pszenica 47,6 dt/ha,
 • żyto 27,8 dt/ha,
 • jęczmień 41,3 dt/ha,
 • pszenżyto 36,3 dt/ha,
 • mieszanki zbożowe 30,9 dt/ha.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 29,6 dt/ha, tj. o 5,2 dt/ha (o 14,9 proc.) mniej od plonów ubiegłorocznych:

 • pszenica 33,5 dt/ha,
 • jęczmień 33,0 dt/ha,
 • owies 26,5 dt/ha,
 • pszenżyto 28,4 dt/ha,
 • mieszanki zbożowe 27,2 dt/ha.

Kukurydza na ziarno

Powierzchnia kukurydzy uprawianej na ziarno wyniosła około 670 tys. ha, natomiast plony oszacowano na 47,1 dt/ha tj. niżej od ubiegłorocznych o 28,5 proc.. Zbiory określono na blisko 3,2 mln t tj. mniej od zbiorów ubiegłorocznych o ok. 29 proc. Z części plantacji w ogóle nie dokonano zbiorów z powodu słabego wykszałcenia kolb i zaschnięcia roślin.

Źródło: GUS

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu