Plonowanie pszenicy ozimej w systemie ekologicznym

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
19-06-2022,12:00 Aktualizacja: 19-06-2022,8:15
A A A

COBORU we współpracy z IUNG-PIB w Puławach przeprowadziło w latach 2019-2021 ekologiczne doświadczenia odmianowe ze zbożami ozimymi (pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto). Poniżej prezentujemy wyniki doświadczeń z odmianami pszenicy ozimej.

W każdym roku założono po sześć doświadczeń dla poszczególnych gatunków. W doświadczeniach z pszenicą zwyczajną badano 16 odmian, w tym jedną odmianę mieszańcową i jedną regionalną.

Średni plon w trzyleciu 2019-2021 wyniósł 59,5 dt z ha, przy stosunkowo niedużych różnicach w poszczególnych latach badań, bo wahał się od 56,1 dt/ha w 2020 r. do 63,0 dt/ha rok wcześniej (tabela 1). Znacznie większe zróżnicowanie plonowania miało miejsce w poszczególnych lokalizacjach (od 22,1 do 85,3 dt z ha).

Różnice w plonie ziarna kształtowały się w zakresie od 95 do 109 proc. wzorca w 2019, 96-113 proc. wzorca w 2020 r. i 93-111 proc. wzorca w 2021 r. Wyjątkiem była odmiana Ostka Gruboziarnista Grodkowicka, która zdecydowanie odstawała pod względem plonu ziarna (61-67 proc. wzorca). Spośród badanych odmian, średnio w trzyleciu najwyższy plon uzyskała mieszańcowa odmiana Hybery.

Tabela 1. Plonowanie pszenicy zwyczajnej ozimej w doświadczeniach ekologicznych (2019-2021), dt/ha

Odmiany

proc. wzorca

2019

2020

2021

2019-2021

Wzorzec*

63,0

56,1

59,4

59,5

Artist

107

103

105

105

Bonanza

99

99

93

97

Comandor

105

102

102

103

Delawar

104

103

99

102

Euforia

105

103

98

102

Formacja

105

105

102

104

Hondia

98

96

97

97

Hybery F1

109

113

111

111

KWS Spencer

100

100

102

101

Medalistka

99

102

104

102

Ostka Gruboziarnista Grodkowicka r, o

61

61

67

63

Owacja

108

106

105

106

Plejada

103

104

103

103

RGT Bilanz

103

100

105

103

RGT Kilimanjaro

102

107

106

105

Tytanika

95

96

99

97

Wzorzec - średnia ze wszystkich badanych w danym roku odmian; F1 - odmiana mieszańcowa; r - odmiana regionalna o - odmiana o kłosie ościstym

Źródło: COBORU 2022.

Dla pszenicy ozimej w każdym roku badań oceniano zawartość białka w ziarnie. Średnio za 3 lata badań wyniosła ona 11,7 proc. i wahała się od 10,1 proc. w 2021 r. do 12,5 proc. rok wcześniej (tabela 2). W tej cesze szczególnie korzystne wyniki uzyskała odmiana Ostka Gruboziarnista Grodkowicka. Różnice w zawartości białka średnio za 3 lata badań w zależności od odmiany wyniosły 4,2 p.p., w 2019 r. 3,7 p.p., w 2020 r. 5,7 p.p., a w 2021 r. 3,5 p.p.

 

Tabela 2. Zawartość białka w ziarnie pszenicy zwyczajnej ozimej w doświadczeniach ekologicznych (2019-2021)

Odmiany

proc. s.m.

2019

2020

2021

2019-2021

Wzorzec*

12,4

12,5

10,1

11,7

Artist

-0,2

-0,2

+0,1

-0,1

Bonanza

-0,4

-1,1

-0,6

-0,7

Comandor

-0,1

-0,5

-0,2

-0,3

Delawar

0,0

-0,6

+0,5

0,0

Euforia

+0,3

+0,1

0,0

+0,1

Formacja

-0,2

+0,3

-0,1

0,0

Hondia

+0,9

+0,3

+0,4

+0,5

Hybery F1

-0,9

-1,2

-0,6

-0,9

KWS Spencer

-0,1

-0,7

-0,9

-0,6

Medalistka

-0,1

-0,5

-0,6

-0,4

Ostka Gruboziarnista Grodkowicka r, o

+2,8

+4,5

+2,6

3,3

Owacja

-0,5

+0,6

-0,4

-0,1

Plejada

-0,3

-0,3

-0,7

-0,4

RGT Bilanz

-0,9

+0,4

-0,5

-0,3

RGT Kilimanjaro

0,0

-0,2

+1,1

+0,3

Tytanika

-0,2

-1,0

-0,3

-0,5

Wzorzec - średnia ze wszystkich badanych w danym roku odmian; F1 - odmiana mieszańcowa; r - odmiana regionalna o - odmiana o kłosie ościstym

Źródło: COBORU 2022.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu