Najlepiej plonujące jakościowe odmiany chlebowe pszenicy ozimej w 2018 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
03-09-2018,8:35 Aktualizacja: 27-09-2018,7:57
A A A

Najlepsze odmiany pszenicy ozimej z klasy A w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonego przez COBORU w 2018 r. plonowały prawie na poziomie 9 t z 1 ha. Niższe plony niż w poprzednich dwóch latach były efektem suszy.

Różnica w plonowaniu najlepszej i najgorszej jakościowej odmiany chlebowej pszenicy ozimej w doświadczeniach PDO w 2018 r. wyniosła na przeciętnym poziomie agrotechniki 9 proc. wzorca (6,9 dt/ha), a na wysokim 8 proc. (6,9 dt/ha) (tab. 1).

kombajn, pszenica, pole

Czynniki wpływające na jakość ziarna pszenicy

Ponad 50 proc. zbiorów pszenicy ozimej przeznacza się na cele konsumpcyjne, przede wszystkim do wyrobu mąki i wypieku pieczywa, a to wymaga odpowiedniego surowca. Dlatego w produkcji pszenicy liczy się nie tylko wysoki plon, ale także...

Tabela 1. Plonowanie jakościowych odmian chlebowych (klasa A) pszenicy ozimej w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Odmiany

Proc. wzorca

a1 – przeciętny poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

76,4

Najlepsza 

Najgorsza

103

94

a2 - wysoki poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

86,5

Najlepsza 

Najgorsza

102

94

a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem)

Źródło: COBORU 2018

W pierwszej dziesiątce najlepiej plonujących odmian pszenicy ozimej z klasy A na przeciętnym poziomie agrotechniki znalazły się 4 polskie odmiany: Comandor, Euforia, Formacja i Hondia (tab. 2). Także na wysokim poziomie agrotechniki znalazły się 4 krajowe odmiany, z tym że miejsce Hondi zajęła Arkadia. Wszystkie odmiany z pierwszej dziesiątki są wpisane do Krajowego Rejestru.

pszenica, kombajn, zbiór

Nowe odmiany zbóż ozimych

Na początku 2018 r. do Krajowego rejestru wpisano 24 nowe odmiany zbóż ozimych. W pszenicy zwyczajnej 13 odmian (w tym dwie regionalne), w życie pięć, w pszenżycie dwie, a w jęczmieniu cztery. Co niesie postęp hodowlany poszczególnych...

Tabela 2. Dziesiątka najwyżej plonujących jakościowych odmian chlebowych (klasa A) pszenicy ozimej w badaniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

1

RGT Kilimanjaro

102

2

Apostel

100

3

Comandor

100

4

Euforia

100

5

Formacja

99

6

Leandrus

99

7

RGT Metronom

99

8

Hondia

98

9

KWS Firebird

98

10

KWS Spencer

98

a2 - wysoki poziom agrotechniki

1

RGT Kilimanjaro

102

2

Euforia

102

3

Comandor

101

4

RGT Metronom

101

5

Apostel

99

6

Formacja

99

7

KWS Firebird

99

8

Linus

99

9

Arkadia

99

10

Leandrus

97

a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem)

Źródło: COBORU 2018

Spośród najlepiej plonujących odmian na wysokim poziomie agrotechniki największą zimotrwałością (6 w skali 9-stopniowej) wyróżnia się odmiana Arkadia (tab. 3).

ziarno, pszenica, pryzma

Ziarno przed siewem musi być zaprawione

Zaprawianie materiału siewnego to pierwszy chemiczny zabieg ochrony roślin, który za pomocą niewielkiej ilości substancji czynnej pozwala ograniczyć występowanie chorób będących poważnym zagrożeniem na plantacjach zbóż. Chroni...

Tabela 3. Zimotrwałość dziesiątki najwyżej plonujących jakościowych odmian chlebowych (klasa A) pszenicy ozimej na wysokim poziomie agrotechniki w badaniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiana

Zimotrwałość, skala 9-stopniowa*

1

Arkadia

6

2

Euforia

5,5

3

Comandor

4,5

4

Formacja

4,5

5

RGT Metronom

4,5

6

RGT Kilimanjaro

4

7

Linus

4

8

Apostel

3,5

9

KWS Firebird

3,5

10

Leandrus

3

Skala 9-stopniowa: 9 - zimotrwałość bardzo duża, 5 - średnia, 1 - bardzo mała

Źródło: COBORU 2018

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu