Ujemne skutki przezimowania. Są spore straty w uprawach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
19-05-2016,15:05 Aktualizacja: 19-05-2016,15:33
A A A

Producenci rolni, w których gospodarstwach oszacowano straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji oraz o ulgi i zwolnienia z podatków i innych opłat.

Oszacowania szkód dokonują - na wniosek rolnika złożony w urzędzie gminy - komisje powołane przez wojewodów. Ministerstwo rolnictwa podaje, że zgodnie z danymi przesłanymi przez urzędy wojewódzkie do 13 maja powołanych zostało 785 komisji. Szkody wystąpiły w 21.541 gospodarstwach na powierzchni 366 726 ha, a straty oszacowano na 162,3 mln zł.  

zima, mróz, wymarznięcia, GUS, straty w uprawach, zboża ozime, oziminy

Brak śniegu i mróz zrobił swoje. Duże straty w uprawach ozimych

W 2016 roku uprawy przezimowały znacznie gorzej niż w 2015 - ocenia Główny Urząd Statystyczny. Straty są znacznie większe niż można było się tego spodziewać. "Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w marcu...

Największa powierzchnia upraw, w których wystąpiły szkody położona jest w województwach mazowieckim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W Dolnośląskiem producenci nie złożyli wniosków o oszacowanie szkód, zaś w Małopolskiem nie odnotowano zgłoszeń o oszacowanie szkód (zgłoszenia w kilku gminach dotyczyły szkód w uprawach sadowniczych).

W województwach śląskim, opolskim i podkarpackim szkody w wyniku ujemnych skutków przezimowania wystąpiły natomiast tylko w kilku gospodarstwach.  W opinii ekspertów z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) zdecydowanie lepiej przezimowały zboża odmian wyhodowanych w Polsce.

Resort rolnictwa informuje, że "pomoc może być udzielana producentom rolnym, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji powstały szkody, oszacowane przez komisje, wynoszące powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji z 3 ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z 3 lat w okresie 5-letnim poprzedzającym rok z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji".

Łączna kwota pomocy w odniesieniu do jednego gospodarstwa lub działu specjalnego produkcji nie może przekroczyć w przypadku szkód spowodowanych w uprawach:

  • 80 proc. kwoty obniżenia dochodu, lub
  • 90 proc. kwoty obniżenia dochodu dla gospodarstw położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Poleć
Udostępnij
Skomentuj