ARR sprawdzi umowy kontraktacyjne Suedzucker

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
07-03-2017,8:00 Aktualizacja: 09-03-2017,14:29
A A A

Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu skontroluje w siedzibie spółki Suedzucker Polska zawierane przez nią umowy kontraktacyjne – dowiedział się multiportal agropolska.pl. Jest to reakcja na skargi rolników na producenta cukru.

Celem kontroli ma być stwierdzenie czy umowy te spełniają warunki określone w rozporządzeniu PE i Rady WE (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Ustanawia ono wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchyla rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

Protest, plantatorzy, Suedzucker, Warszawa

Rząd Niemiec nie będzie mieszał się w negocjacje pomiędzy Suedzucker a polskimi plantatorami

Poinformował nas o tym dr Lukas Wasielewski, attache prasowy Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. O pomoc kanclerz Angeli Merkel apelowali protestujący w Warszawie plantatorzy podczas jej wizyty w Polsce. O interwencję prosił też...

Nie ma się jednak co łudzić, że kontrola może spowodować zmiany w umowach kontraktacyjnych dotyczące ceny za buraki i skrócenia okresu ostatecznego rozliczenia za surowiec.

Dopiero 12 lipca niezadowoleni plantatorzy będą mogli zaskarżać do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umowy na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, która zacznie wówczas obowiązywać.

Zgodnie z ustawą nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej polega w szczególności m.in. na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze. W przypadku spółki Suedzucker został on wydłużony aż do 30 czerwca 2018 r. Wydaje się, że jest to dostateczna podstawa do zaskarżania umowy do UOKiK.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu