Spadło zużycie nawozów azotowych. Eksperci wskazują dwa powody

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-07-2020,13:10 Aktualizacja: 13-07-2020,13:14
A A A

Zużycie nawozów mineralnych w roku gospodarczym 2018/2019 było niższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Nawozy naturalne rolnicy wykorzystali zaś w podobnej ilości.

Analizując zużycie nawozów naturalnych, Główny Urząd Statystyczny zauważył, że nieznacznie spadło tylko zużycie obornika i wyniosło 43,8 mln ton (wobec blisko 45 mln przed rokiem).

ustawa o nawozach i nawożeniu, piorin, andrzej duda, Europejski Zielony Ład

Prezydent podpisał ustawę o nawozach i nawożeniu

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o nawozach i nawożeniu - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Dokument wdraża unijne rozporządzenia do polskiego prawa. Nowe przepisy powierzają nadzór nad handlem nawozami PIORiN. Przepisy nakładają na...

Zużycie gnojówki i gnojowicy pozostało natomiast bez większych zmian i wyniosło odpowiednio ok. 7 mln m sześć. i blisko 14 mln m sześc.

Jeśli chodzi o nawozy mineralne, wysiano ich mniej, a dokładnie 1905,4 tys. ton NPK (w 2017/2018 - 2076,6 tys. t NPK). Na 1 ha użytków rolnych zużyto przeciętnie 129,7 kg NPK.

"W stosunku do roku poprzedniego w największym stopniu zmniejszyło się zużycie nawozów azotowych - o 15,8 proc. i wyniosło 67,7 kg/ha. Spadek spowodowany był przede wszystkim wystąpieniem suszy obejmującej duży obszar Polski, jak również wprowadzanymi regulacjami odnośnie ich stosowania" - wskazuje GUS.

Od 27 lipca 2018 r. na terenie kraju obowiązuje bowiem "Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu".

Określa on m.in.: sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych, terminy w których dozwolone jest stosowanie nawozów, warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami (w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania), zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem (plany nawożenia azotem, maksymalne dawki azotu).

krir, punkty skup zbóż, zakup nawozów, ceny środków ochrony roślin

Zamknięte skupy, kłopoty z nawozami. Koronawirus toczy rolników

Brak rozwiązań dotyczących wystąpienia koronawirusa w rodzinie rolnika, zamykane skupy zbóż, kłopoty z dostawami i rosnącymi cenami nawozów i środków ochrony roślin -  organizacje rolnicze wyliczają problemy i apelują do...

"Wyniki badania czerwcowego świadczą o dostosowaniu  się producentów rolnych do wymogów Programu i weryfikacji dotychczasowych działań związanych z nawożeniem upraw azotem" - podkreśla GUS.

Jak dodaje, w przeliczeniu na 1 ha UR zastosowano 23,4 kg nawozów fosforowych i 38,7 kg nawozów potasowych, czyli więcej niż przed rokiem odpowiednio o 1,3 i 1,6 proc.

W gospodarstwach rolnych wraz ze wzrostem użytkowanych gruntów obserwowano zwiększone zużycie nawozów. Największe było w gospodarstwach wielkoobszarowych od 500 do 1000 ha - 177,6 kg NPK/ha UR.

"Zużycie nawozów wapniowych w roku gospodarczym 2018/2019 nieznacznie wzrosło i wyniosło 821 tys. ton (808,7 tys. ton w 2017/2018). Analogicznie jak w przypadku nawozów NPK, zużycie nawozów wapniowych wzrasta wraz ze wzrostem powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Największy, blisko 2,5-krotny wzrost (133,4 kg CaO/ha UR) w stosunku do średniego zużycia (55,9 kg CaO/ha), odnotowano również w gospodarstwach wielkoobszarowych o powierzchni powyżej 1000 ha użytków rolnych" - podaje GUS.

Według analityków, stosowane dawki w nawożeniu wapniowym znacznie odbiegają od faktycznych potrzeb. Przeciętnie w kraju zapotrzebowanie na wapno wynosi bowiem ok. 2 t CaO/ha UR.

"Zastosowanie takiej ilości CaO pozwoliłoby na doprowadzenie odczynu gleb w Polsce do poziomu odpowiadającego potrzebom produkcji roślinnej" - przekonuje GUS.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement