Prezydent podpisał ustawę o nawozach i nawożeniu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-06-2020,11:45 Aktualizacja: 17-06-2020,11:51
A A A

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o nawozach i nawożeniu - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Dokument wdraża unijne rozporządzenia do polskiego prawa. Nowe przepisy powierzają nadzór nad handlem nawozami PIORiN.

Przepisy nakładają na państwa UE obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych.

ciągnik, opryskiwacz, pszenica, pole

Dlaczego rsm nie jest nawozem dolistnym?

W praktyce można spotkać przypadki dodawania roztworu saletrzano-mocznikowego do cieczy roboczej i wykorzystywania go do dokarmiania dolistnego roślin. Nie wolno tego robić. Części rolników wydaje się, że skoro roztwór...

W Polsce organem notyfikującym będzie minister właściwy do spraw gospodarki. Zaproponowano również, aby ocenę i monitorowanie jednostek oceniających prowadziło Polskie Centrum Akredytacji.

Do rządowego projektu obie izby Parlamentu nie wniosły poprawek. W znowelizowanej 6 maja ustawie znalazł się przepis, zgodnie z którym od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną.

Ograniczanie emisji amoniaku do atmosfery jest zgodne z propozycję KE dotyczącą Europejskiego Zielonego Ładu. Nawozy zawierające inhibitor działają dłużej, co wydłuża czas dostępności składników pokarmowych dla roślin, ogranicza koszty stosowania nawozów oraz liczbę wykonywanych zabiegów nawożenia.

Zmiana przepisów dotyczy ponadto przeniesienia kompetencji w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZWE" i środków wspomagających uprawę roślin z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

późne nawożenie pszenicy ozimej, nawożenie pszenicy, azot na kłos, nawożenie dolistne pszenicy, RSM, mocznik

Późne nawożenie pszenicy ozimej

Plonowanie pszenicy ozimej i jakość ziarna w istotny sposób zależą od zbilansowanego nawożenia. Nadrzędną, plonotwórczą rolę odgrywa azot, który działa efektywnie tylko przy współudziale innych składników, w tym...

Aktualnie PIORiN sprawuje nadzór nad zdrowiem roślin oraz kontroluje obrót środkami ich ochrony oraz stosowaniem tych środków.

Dlatego też, by zapewnić pełną ochronę zdrowia roślin i zapobiec ewentualnym zagrożeniom związanym z wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin trzeba powierzyć PIORiN również nadzór nad wprowadzaniem do obrotu tych nawozów i środków.

Nowela przewiduje, że większość przepisów zacznie obowiązywać dzień po ogłoszeniu. Według ministerstwa, tak krótki termin wejścia w życie ustawy wynika z konieczności jak najszybszego wdrożenia do polskiego prawodawstwa unijnych przepisów, które obowiązują od 16 kwietnia.

Przepisy dotyczące przejęcia kompetencji przez PIORiN wejdą w życie 1 lipca, a dotyczące zakazu stosowania mocznika - od 1 sierpnia 2021 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
WAŻNE TERMINY