Pamiętać o magnezie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
13-11-2020,8:45 Aktualizacja: 13-11-2020,8:43
A A A

Ważnym makroelementem jest magnez. Jest nie tylko składnikiem chlorofilu biorącym udział w procesie fotosyntezy, ale również uczestniczy w wielu ważnych procesach życiowych roślin.

Ponad jedna czwarta próbek gleby zbadanych w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych w latach 2015-2018 odznaczała się bardzo niską lub niską zawartością przyswajalnego magnezu.

Przy klasyfikacji zasobności gleby w przyswajalny magnez bierze się pod uwagę kategorię agronomiczna gleby tzn. czy gleba jest bardzo lekka, lekka, średnia czy ciężka. Za bardzo niską zawartość na glebach bardzo lekkich przyjmuje się zawartość do 1, na lekkich do 2, na średnich do 3 i na ciężkich do 4 mg Mg na 100 g gleby. Natomiast za niską odpowiednio: 1,1-2,0, 2,1-3,0, 3,1-5,0 i 4,1-6,0 mg Mg na 100 g gleby.

gleba, profl, odkrywka, Sahryń

Dlaczego warto zająć się warstwą podorną?

Wiedza na temat własnej gleby jest podstawą prawidłowego gospodarowania. Tradycyjnie próbki gleby do analizy właściwości gleby w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych pobiera się z warstwy 0-20 cm i uzyskane wyniki dotyczą tej warstwy...

Warto zwrócić uwagę, że zawartość magnezu przyswajalnego podaje się w formie pierwiastkowej - Mg. Natomiast zawartość przyswajalnego fosforu i potasu w formie tlenkowej - P2O5 i K2O.

Z danych GUS wynika, że próbek z bardzo niską zawartością magnezu było 10 proc., niską 17 proc., średnią 29 proc., wysoką 21 proc. i bardzo wysoką 23 proc. Sytuacja w przypadku tego pierwiastka jest lepsza niż w przypadku potasu i zbliżona do fosforu. Jest to jednak sytuacja zła.

Rolnik musi dążyć do tego, aby zawartość w składniki pokarmowe na jego polu była co najmniej średnia. W przypadku magnezu przyswajalnego jest to na glebach bardzo lekkich 2,1-4,0, na lekkich 3,1-5,0, na średnich 5,1-7,0 i na ciężkich 6,1-10,0 mg Mg na 100 g gleby.

Potrzeby pokarmowe wybranych gatunków roślin w stosunku do magnezu (kg MgO na 1 t plonu głównego z odpowiednim plonem ubocznym) wynoszą:

  • Bobik - 5,5;
  • Burak cukrowy - 1,8;
  • Kukurydza na ziarno - 9,5;
  • Pszenica ozima i jara - 3,8;
  • Rzepak - 9,5;
  • Ziemniak - 0,5.

Źródło: IUNG - PIB w Puławach.

Najmniej 1 kg magnezu kosztuje w nawozach wapniowo-magnezowych. Według GUS zużycie nawozów wapniowych w roku gospodarczym 2017/2018 wyniosło 55,1 kg CaO na 1 ha użytków rolnych, w tym wapniowo-magnezowych 22,4 kg. Pewna część składnika jest dostarczana w nawozach wieloskładnikowych, ale często jest to ilość niewystarczająca. Z kolei dokarmianie dolistne nie ma wpływu na zasobność gleby w przyswajalny magnez.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu