POLPIG krytykuje projekt Planu Strategicznego

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
21-01-2021,14:10 Aktualizacja: 21-01-2021,14:16
A A A

W propozycji Planu Strategicznego za priorytetowe uznano utrzymanie małych gospodarstw rolnych, a wprowadzenie nowych technologii do rolnictwa wymaga zwiększenia produkcji - uważa Krajowy Związek Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej.

Propozycje zawarte w dokumencie wprowadzają nowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej. Do 15 lutego ministerstwie rolnictwa trwa I etap jego konsultacji.

prosięta z Danii, import prosiąt, Niemcy, Polska, trzoda chlewna, produkcja prosiąt, koronawirus, KZP-PTCH POLPIG

Polska liderem w imporcie duńskich prosiąt

Prosięta z Danii zalewają polski rynek. Okazuje się, że zostaliśmy liderem jeśli chodzi o wielkość ich importu. Wyprzedziliśmy nawet naszych zachodnich sąsiadów, którzy od wielu lat słynęli z masowego zakupu tych zwierząt....

"Nasza organizacja jest zwolennikiem zmian, które służą zrównoważonemu rozwojowi produkcji rolniczej, ochronie środowiska, zapobieganiu zmianom klimatu, poprawie dobrostanu zwierząt. To słuszny kierunek, ale powinien być rozsądnie rozwijany, mając na uwadze jego ogromny wpływ na ekonomikę produkcji" - czytamy w komunikacie POLPIG.

Zdaniem branży mięsnej, niewłaściwe rozłożenie akcentów podczas wdrażania nowych zasad WPR może przyczynić się do utraty konkurencyjności krajowego sektora rolno-spożywczego w stosunku do państw unijnych oraz konkurencji na świecie.

Jak zauważa organizacja producentów trzody, w Planie Strategicznym priorytetowym kierunkiem rozwoju uznano utrwalanie obecnej struktury agrarnej. Zaproponowano mechanizm przeciwdziałania zjawisku skali, aby konkurencja ze strony dużych gospodarstw nie prowadziła do zaprzestania produkcji w małych, nieefektywnych gospodarstwach.

Zdaniem POLPIG, modernizacja sektora rolnego powinna przebiegać równolegle z procesem poprawy struktury agrarnej i zwiększaniem skali produkcji. Tylko wówczas będzie można wprowadzać innowacyjność, wykorzystywanie wiedzy, nowych technologii i cyfryzacji.

trzoda chlewna, hodowla świń, Mateusz Kacperkiewicz

Za miesiąc zostaną puste chlewnie. Pomoc dla hodowców znowu opóźniona

- Takich bankructw wśród gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną jak teraz, nie było co najmniej od 2008 r., gdzie był ogromny kryzys w branży - grzmi Mateusz Kacperkiewicz. A z pism, jakie dostają gospodarze wynika, że pomoc jest...

"W proponowanej strategii postawiono na postęp technologiczny w dużej liczbie małych, nieefektywnych, pracochłonnych i niekonkurencyjnych gospodarstwach, w których praca świadczona jest w niepełnym wymiarze godzin. Tymczasem te gospodarstwa będą miały problem z wprowadzaniem innowacji z powodu braku zdolność kredytowej oraz możliwości ekonomicznego uzasadnienia wprowadzania zmian technologicznych" - podkreślono.

POLPIG wskazuje, że propozycja KE ograniczenia stosowania przemysłowych środków produkcji, w tym nawozów, środków ochrony roślin, doprowadzi do wzrostu kosztów produkcji rolniczej, przy ograniczonej możliwości podniesienia cen skupu produktów.

"Próby rekompensowania dochodów małych nieefektywnych gospodarstw w celu ich trwania za wszelką cenę jeszcze bardziej oderwie je od rynku. W naszej ocenie na nowej strategii w dłuższym okresie czasu skorzystają większe i bardziej efektywne gospodarstwa zachodnie i konkurencja z krajów trzecich (np. z Ukrainy)" - zaznacza branża.

Ceny żywca wieprzowego, wielkopolska izba rolnicza, pandemia koronawirusa

Po co pomoc dla tuczu "hotelowego"? Izba ma wątpliwości

Pomoc powinna być ukierunkowana tylko dla podmiotów prowadzących produkcję rolniczą na własny rachunek i ryzyko oraz dla tych, którzy ponoszą straty. Tymczasem pieniądze trafią do osób pracujących usługowo i nie odczuwających...

Strategia nie daje też podstaw do wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchach dostaw. Powinna się wzmacniać równolegle przez zwiększanie skali produkcji i współdziałanie rolników.

"Utrzymywanie gospodarstw, które cechują się niską skłonnością do poziomej i pionowej integracji oraz wykazują się niską świadomością i orientacją rynkową jest kierunkiem przeciwnym do zamierzonego celu" - wskazał POLPIG.

Organizacja jest także sceptyczna co do planów KE zakładających, że do 2030 r. 25 proc. gruntów rolnych będzie objęte uprawami ekologicznymi. Jej zdaniem, stwarza to trudności w rozwoju produkcji zwierzęcej; problemy wystąpią w gospodarstwach specjalistycznych produkujących trzodę chlewną, z powodu ograniczeń nawożenia nawozami naturalnymi. Przyjęte w Planie Strategicznym założenia przyczynią się do ograniczenia pogłowia świń w Polsce.

W przygotowywanym Planie Strategicznym założono zatrzymanie młodych osób na wsi, podczas gdy jest tam ukryte bezrobocie.

Zdaniem POLPIG, szansa na znalezienie na wsi pracy o porównywalnych dochodach jak w miastach dla młodych, wykształconych osób jest niewielka. Zatrzymanie procesu zmian w strukturze agrarnej nie sprzyja ponadto pozostawaniu młodych, wykształconych ludzi na wsi.
 

  • Więcej informacji na temat hodowli trzody chlewnej znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA