Pasze GMO będzie można stosować jeszcze przez 5 lat

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
23-01-2018,11:05 Aktualizacja: 23-01-2018,11:11
A A A
Zakaz stosowania w żywieniu zwierząt pasz z udziałem surowców genetycznie modyfikowanych zwiększy deficyt białka paszowego w kraju, co przełoży się na pogorszenie konkurencyjności produkcji drobiu i świń w Polsce. Termin jego wprowadzenia przesuwano kilkakrotnie i według projektu ustawy zostanie on odroczony o 5 lat.
 
Pasze z udziałem GMO miały być wycofane z żywienia zwierząt 12 sierpnia 2008 r. następnie 1 stycznia 2017 r. oraz 1 stycznia 2019 r. Według projektu ustawy termin wejścia w życie zakazu stosowania w żywieniu zwierząt pasz z udziałem GMO zostaje przedłużony o 5 lat i będzie obowiązywał od 1 stycznia 2024 r. - informuje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.
 
nielegalne antybiotyki w hodowli, leczenie zwierząt, paweł niemczuk, główny lekarz weterynarii

Weterynaria straszy karami za nielegalne antybiotyki w hodowli

Główny lekarz weterynarii zapowiada dotkliwe straty finansowe i poważne konsekwencje prawne dla hodowców zwierząt gospodarskich, stosujących nielegalnie antybiotyki w stadach. Wśród rolników krąży już specjalna...
Hodowcy oraz specjaliści z branży obawiają się, że wprowadzenie zakazu zwiększy deficyt białka paszowego w kraju, spowoduje wzrost cen pasz, a w konsekwencji pogorszenie konkurencyjności krajowej produkcji drobiu i świń. 
 
Przełoży się to na zmniejszenie efektywności produkcji oraz wzrost cen mięsa i produktów mięsnych na rynku krajowym, co może doprowadzić do utraty rynków eksportowych.
 
Wprowadzenie zakazu wynika z potrzeby uniezależnienia się od importu soi GMO. Jest również związane z opinią o negatywnym wpływie żywności GMO na zdrowie ludzi i zwierząt, a także środowisko. 
 
Przeprowadzone w latach 2008–2011 badania przy współudziale Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu  Badawczego w Puławach nie potwierdziły negatywnego wpływu skarmiania pasz GMO na jakość i bezpieczeństwo produktów zwierzęcych, zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko. Więcej na temat badań znajdziesz tutaj.
 
dobrostan zwierząt, drób, bydło, kozy, owce, komisja europejska, janusz wojciechowski, Europejski Trybunał Obrachunkowy

Dobrostan zwierząt pod kontrolą trybunału. W Polsce również

Europejski Trybunał Obrachunkowy przedstawił unijne inicjatywy mające zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz poprawienie koordynacji działań w tym zakresie i wspólnej polityki rolnej. Dokument opiera...
W Polsce nie ma alternatywnych pasz wysokobiałkowych, które mogą całkowicie zastąpić importowaną śrutę sojową. Zdaniem ekspertów zastąpienie białka sojowego nasionami roślin strączkowych będzie trudne ze względu na nadmierną zawartość włókna oraz substancji antyodżywczych, co ogranicza ich udział w mieszankach paszowych dla drobiu i młodych świń.
 
Powołany w lutym 2007 r. Zespół do spraw alternatywnych źródeł białka wypracował listę rankingową alternatywnych białek wobec białka soi GMO. Na pierwszym miejscu znalazło się białko soi non GMO, a dalej śruta rzepakowa, białko owadzie, rośliny strączkowe po eliminacji składników antyżywieniowych. 
 
Przed wprowadzeniem alternatywnych źródeł białka należy przeprowadzić jeszcze wiele badań naukowych. Dotyczy to również stosowania mączek zwierzęcych w związku z problemem identyfikacji białek różnych gatunków zwierząt.
 
 
Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA