Inspekcje mają współpracować przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-07-2021,18:20 Aktualizacja: 29-07-2021,18:31
A A A

W fazie uzgodnień i konsultacji znalazł się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współdziałania poszczególnych inspekcji państwowych przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym odzwierzęcych.

Projekt określa warunki, tryb i formę współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Ochrona genetyczna ras zwierząt, Szymon Giżyński, sejmowa komisja rolnictwa, różnorodność biologiczna

Dziesiątki ras zwierząt pod genetyczną ochroną

Ochroną genetyczną na koniec 2020 roku objętych było 87 ras w Polsce, w sumie ponad 110 tys. zwierząt. Ochronie podlegają m.in. "stare" rasy bydła, koni, owiec, świń czy kóz - poinformował Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa....

Ma zastąpić poprzedni taki akt prawny z uwagi na m.in. zmiany w innych ustawach (np. wszystkie zadania w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych powierzono IJHARS - wcześniej nadzór w obrocie detalicznym należał do Inspekcji Handlowej).

Współpraca wymienionych organów realizowana ma być w szczególności przez:

  • wzajemne informowanie o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu choroby zakaźnej
  • wzajemne wykorzystanie posiadanych sił i środków, które mogą zostać przeznaczone do zwalczania chorób zakaźnych, na podstawie podjętych ustaleń
  • niezwłoczne udostępnianie i wymianę informacji oraz dokumentów, w tym wyników badań laboratoryjnych, na wniosek zainteresowanego organu
  • koordynowanie rozpowszechniania informacji o wystąpieniu choroby zakaźnej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie
  • organizowanie i przeprowadzanie wspólnych szkoleń i ćwiczeń pracowników, obejmujących zagadnienia związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych
  • opracowywanie i aktualizowanie procedur postępowania poszczególnych organów na wypadek podejrzenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej

dobrostan zwierząt, komisja europejska, hodowla zwierząt

Przekaż swoją opinię na temat dobrostanu zwierząt

Komisja Europejska prowadzi przegląd prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt. Aktualizacja przepisów ma podnieść jego poziom. Działania Brukseli mają zwiększyć rolę analiz opartych na najnowszych badaniach naukowych,...

Projekt rozporządzenia określa też kwestie współdziałania między poszczególnymi służbami. Na przykład jednostki Inspekcji Transportu Drogowego i Inspekcji Weterynaryjnej mają współpracować poprzez:

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2021

Hoduj z głową świnie:

-Zastosowanie fotowoltaiki w chlewni

-Jak zabezpieczyć chlewnię przed ASF?

-Inteligentne rozwiązania w nowoczesnej tuczarni

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2021

Hoduj z głową bydło:

-Mleko będzie drożeć?

-Energia z mleka i słońca

-Dobry GPS z żyta, czyli jaki?

-Kiszonki w żywieniu cieląt

-Jak zadbać o rozród krów?

PRENUMERATA