Dobrostan zwierząt to korzyści także dla ludzi i środowiska

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
30-05-2024,9:00 Aktualizacja: 28-05-2024,13:45
A A A

Dobrostan zwierząt to pojęcie złożone, które niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla samych zwierząt, jak i dla ludzi i środowiska.

Zapewniając zwierzętom odpowiednie warunki życia, możemy poprawić ich zdrowie, produktywność i jakość życia, a także przyczynić się do ochrony środowiska i zdrowia publicznego.

Dobrostan obejmuje szereg działań poprawiających zdrowie i życie zwierząt.

Zwierzęta w dobrym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego są mniej narażone na choroby, stres i cierpienie. Mogą swobodnie wyrażać naturalne zachowania, co prowadzi do większego zadowolenia i lepszej jakości życia.

dobrostan zwierząt, płatności dobrostanowe, bydło mleczne, bydło mięsne, trzoda chlewna, drób, ekoschemat, DJP

Projekt rozporządzenia dobrostanowego poddany konsultacji

Projekt rozporządzenia dobrostanowego wydłużający okres na uzyskanie przez rolników certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w systemie jakości, został przekazany do konsultacji. Rolnicy mogą uczestniczyć w systemie QMP (dotyczy bydła...

Zwierzęta hodowane w warunkach zapewniających dobrostan żyją dłużej i cieszą się lepszym zdrowiem.

Zwierzęta w dobrym stanie fizycznym i psychicznym są bardziej produktywne, co przekłada się na lepsze wyniki produkcyjne, np. większą ilość mleka czy lepszą jakość mięsa.

Dobrostan zwierząt niesie korzyści również dla ludzi.

Produkty pochodzące od zwierząt hodowanych w warunkach zapewniających dobrostan są często zdrowsze i bardziej wartościowe odżywczo.

Zwierzęta hodowane w dobrych warunkach są mniej narażone na choroby, co zmniejsza ryzyko ich przenoszenia na ludzi poprzez żywność.

Zapewnienie dobrostanu zwierząt jest kwestią etyczną i odzwierciedla nasze poczucie odpowiedzialności za inne żywe istoty.

Międzynarodowy Komitet ds. Kontroli Użytkowości Zwierząt Gospodarskich, ICAR, PFHBiPM, Leszek Hądzlik, krowy mleczne

Certyfikat ICAR dla PFHBiPM został utrzymany

Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik odebrał Certyfikat Jakości ICAR. Leszek Hądzlik odebrał certyfikat ICAR podczas 46 walnego zgromadzenia komitetu, które odbyło się w dniach...

Dobrostan zwierząt ma wpływ na zdrowie publiczne, ponieważ zmniejsza ryzyko występowania chorób odzwierzęcych i poprawia jakość życia ludzi żyjących w pobliżu hodowli.

Dobrostan zwierząt jest ponadto prośrodowiskowy.

Zrównoważone praktyki hodowlane mogą pomóc w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, takich jak metan, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia.

Dobrostan zwierząt może prowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, takich jak woda i pasze.

Zrównoważone systemy hodowlane mogą sprzyjać bioróżnorodności poprzez ochronę naturalnych siedlisk i promowanie różnorodności gatunków roślin i zwierząt.

Kampania pt. Dobrostan plus realizowana jest przez Polską Izbę Mleka i sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka.

Więcej informacji na temat hodowli bydła i produkcji mleka oraz hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło" i "Hoduj z Głową Świnie"

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals)
 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA