Zakup zwierząt hodowlanych będzie finansowany w ramach KPS?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
28-05-2024,13:50 Aktualizacja: 28-05-2024,12:59
A A A

Zakup zwierząt hodowlanych powinien być finansowany w ramach KPS. Apelują o to hodowcy i producenci bydła mięsnego oraz przedstawiciele sektora hodowlanego.

Obecna sytuacja na rynku zbóż spowodowana agresją Rosji na Ukrainę i związane z tym otwarcie rynku UE od 2022 dla produktów rolnych z Ukrainy, spowodowało spadek opłacalności produkcji m.in. zbóż.

Spadająca liczba gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta hodowlane, powoduje ograniczenie możliwości zagospodarowania nadwyżek zboża na rynku krajowym.

Sokołów S.A., wołowina, wołowina z kością, bydło mięsne, Chiny, eksport wołowiny, mięso wołowe

Sokołów ze zgodą na eksport wołowiny do Chin

Sokołów S.A. jako pierwszy polski producent uzyskał zgodę na eksport wołowiny do Chin. Jest to wynik pozytywnego przejścia przez firmę pełnej procedury rejestracyjnej. Uprawnionym zakładem jest Oddział Sokołów S.A. w Kole. To kolejne...

"Dlatego też niezbędne jest wsparcie i rozwój sektora zwierząt gospodarskich, który wykorzystywałby nadwyżkę zbóż do skarmiania, a gospodarstwom gwarantowało dywersyfikację dochodów" czytamy w piśmie skierowanym przez środowisko hodowców bydła mięsnego do ministra rolnictwa.

Hodowcy bydła i przetwórcy zwracają też uwagę na fakt, że spadek pogłowia zwierząt powoduje zmniejszenie samowystarczalności w produkcji mięsa, mleka oraz innych produktów zwierzęcych.

Umożliwienie zakupu zwierząt hodowlanych, w ramach KPS, skutecznie poprawi genetykę, a tym samym wzmocni bazę hodowlaną i podniesie konkurencyjność europejskich, w tym polskich rolników.

Hodowla jest wymagająca

Sektor hodowlany jest szczególnie trudnym, wymagającym dużych nakładów inwestycyjnych zarówno w infrastrukturę, jak i sam zakup zwierząt do stada podstawowego, co pokazuje również sytuacja na rynku wołowiny.

bydło mięsne, buhaje czystorasowe, buhaje, żywiec wołowy, hodowcy bydła, hodowla bydła, ARiMR, buhaje ras mięsnych

Dofinansowanie zakupu buhajów. Korzystne zmiany dla hodowców

Hodowcy bydła mięsnego mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów. W zasadach nastąpiła zmiana, która powoduje, że rolnicy mogą otrzymać większą pomoc. Rolnicy mogą składać wnioski do 30 listopada 2024 r. Wsparcie ma...

Polska importuje ponad 240 000 cieląt, gdyż rolników nie stać na zakładanie stad podstawowych, ze względu na wysokie nakłady, ale również okres, jaki musi upłynąć od zakupu zwierząt do pierwszych przychodów, co w wielu sytuacjach może trwać od 2 do 3 lat.

Nowa Wspólna Polityka Rolna nie daje możliwości finansowania w ramach Krajowych Planów Strategicznych zakupu zwierząt, ani w celu poprawy jakości czy realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Hodowcy apelują do ministra rolnictwa, aby podjął inicjatywę zmierzającą do zmiany stosownych przepisów, która to umożliwi.

"Mamy świadomość, że w okresie, kiedy były budowane ramy WPR, istniała silna tendencja do ograniczania wsparcia dla produkcji zwierzęcej. Przykładem są nieudane, na szczęście, próby wykluczenia promocji mięsa z unijnej polityki promocji" czytamy w piśmie.

Hodowcy podkreślają, że dotacje do zakupu zwierząt jako wsparcie do zwiększenia produkcji, funkcjonuje między innymi na Ukrainie.

Więcej informacji na temat hodowli bydła oraz produkcji mleka znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło"  ZAPRENUMERUJ

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) 

 


 

 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA