GUS policzył bydło. Ile sztuk jest w Polsce?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-09-2021,13:05 Aktualizacja: 15-09-2021,13:18
A A A

Według wstępnych danych, pogłowie bydła w czerwcu liczyło 6,4 mln sztuk i było wyższe o 57,2 tys. sztuk (0,9 proc.) niż rok wcześniej. Hodowla koncentrowała się w województwach mazowieckim, wielkopolskim i podlaskim - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia we wszystkich grupach wiekowo-użytkowych za wyjątkiem pogłowia krów.

cena bydła, skup żywca wołowego, wołowina, ceny w Polsce,

Ceny bydła zanotowały niewielki spadek

Średnia cena skupu bydła ogółem spadła o 1%. Jednak wzrost cen odnotowało w przypadku zwierząt w wieku 8-12 tygodni, a także krów i jałówek powyżej 12 miesięcy.    Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia...

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku wzrosło w porównaniu z czerwcem 2020 r. o 3,5 proc., a w porównaniu do grudnia 2020 r. o 3,1 proc. do 1 788,8 tys. sztuk. Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się o 3,3 proc. - rok do roku - osiągając 1 856,0 tys. sztuk. W porównaniu z grudniem 2020 r. wzrosło o 3,1 proc.

Pogłowie krów w stosunku do czerwca ub.r. spadło o 79,6 tys. sztuk (3,2 proc.) do 2 388,5 tys. sztuk, a w porównaniu z grudniem 2020 r. o 2,9 tys. sztuk (0,1 proc.).

W strukturze stada bydła ogółem cielęta w wieku poniżej 1 roku stanowiły 28 proc.; młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 29,0 proc.; krowy - 37,3 proc.; a pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,7 proc.

Ze wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego od 1 grudnia 2020 r. do 31 maja 2021 r. wynika, że import bydła wyniósł ok. 75,5 tys. sztuk (w tym cieląt 46 tys. sztuk) i wzrósł o 20,2 proc. (w tym cieląt o ok. 36 proc.), zaś import krów spadł w skali roku o ok. 38 proc. Eksport bydła wyniósł 20,4 tys. sztuk i zwiększył się o 9,4 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

W czerwcu w skupie średnia cena żywca wołowego wynosiła 7,48 zł/kg i była wyższa o 19,3 proc. od notowanej w analogicznym okresie 2020 r. Przeciętna cena skupu mleka wyniosła z kolei 150,22 zł za 100 l i była o 15 proc. wyższa w skali roku.

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,2 proc.), wielkopolskie (17,6 proc.) i podlaskie (16,8 proc.). W województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim, śląskim i zachodniopomorskim nie osiągnął 2 proc., zaś w pozostałych nie przekroczył 10 proc.
 Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA