Ustawa o kołach gospodyń wiejskich z podpisem prezydenta

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-07-2021,14:15 Aktualizacja: 05-07-2021,14:19
A A A

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która ma zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół.

Jak wskazała Kancelaria Prezydenta RP, mając na uwadze prowadzoną przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi politykę wspierania terenów wiejskich i promowania kultury wiejskiej oraz folkloru, nowelizacja przenosi kompetencje w zakresie pomocy finansowej udzielanej z budżetu państwa KGW, z ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

AgroLiga 2020, Andrzej Duda, Pałac Prezydencki, Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT

Rolnictwo jest fundamentem gospodarki

Rolnictwo jest niezwykle ważną częścią gospodarki, absolutnym jej fundamentem, z uwagi na to, że zabezpiecza niezwykle istotną część bezpieczeństwa krajowego - bezpieczeństwo żywnościowe - powiedział Andrzej Duda, podczas finału konkursu AgroLiga...

"Określono jednocześnie ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej, której źródłem są dotacje celowe udzielane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" - czytamy w komunikacie.

Kancelaria zwróciła uwagę, że w podpisanej nowelizacji doprecyzowano zasady, jakim podlegają koła gospodyń wiejskich, które uzyskały osobowość prawną przed wpisem do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Wpis do rejestru koła, które już posiada osobowość prawną, nie będzie skutkował uzyskaniem osobowości prawnej. Dookreślono także przepisy dotyczące reprezentacji koła gospodyń wiejskich przed jego wpisem do rejestru. Wprowadzono również 30-dniowy termin na zgłaszanie przez KGW zmian danych wskazanych we wniosku o wpis.

Nowelizacja wprowadziła także możliwość składania przez koła drogą elektroniczną wniosków o wpis do rejestru oraz wniosków o przyznanie pomocy finansowej za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR.

Doprecyzowano ponadto zasady postępowania likwidacyjnego KGW oraz określono, że sądem do rozstrzygania takich spraw jest sąd właściwy ze względu na siedzibę koła.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj