Te zmiany mogły sparaliżować gospodarkę leśną

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
29-12-2015,8:20 Aktualizacja: 29-12-2015,8:52
A A A

Kilka dni temu weszła w życie ustawa zmieniająca nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ustawa przesuwa z 24 grudnia 2015 r. na 1 stycznia 2017 r. termin wejścia w życie kilku zmian w ustawie o ochronie przyrody, w tym regulacji związanych z wdrożeniem unijnych dyrektyw: siedliskowej (92/43/EWG) i ptasiej (2009/147/WE).

resort środowiska, Małgorzata Skucha, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6 miliardów złotych na ochronę środowiska. To rekordowy wydatek

Finansowanie działań poprawiające jakość powietrza, inwestycje wodno-ściekowe, gospodarka odpadami, ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna - to priorytetowe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na...
Chodzi m.in. o przepisy, które zastępują ogólne zwolnienie gospodarki leśnej z przestrzegania zakazów z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt indywidualnymi derogacjami (zwolnieniami) dla poszczególnych nadleśnictw, wydawanymi przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.

Nowe przepisy dadzą więcej czasu na przygotowanie do wprowadzenia zmian, w tym na wypracowanie dobrych praktyk w zakresie wydawania indywidualnych zwolnień na dużą skalę.

Derogacje mają dotyczyć wszystkich nadleśnictw w kraju, co wymaga dyskusji nad optymalizacją tego procesu i wypracowaniu stosownych rozwiązań.

Nagłe wprowadzenie zmian mogłoby sparaliżować racjonalną gospodarkę leśną i ochronę przyrody w lasach - twierdzi biuro prasowe Kancelarii Sejmu.

To z kolei mogłoby przerwać zaopatrzenie przedsiębiorców drzewnych w surowiec drzewny i poważnie ograniczyć zatrudnienie zakładów usług leśnych. W konsekwencji wzrosłoby bezrobocie na obszarach wiejskich.

Sejm uchwalił ustawę 16 grudnia, a już 21 grudnia podpisał ją prezydent Andrzej Duda.

Poleć
Udostępnij