Status rolniczego emeryta w miejsce rencisty. Izby chcą zmiany przepisów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-10-2023,13:00 Aktualizacja: 03-10-2023,15:33
A A A

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych - realizując wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej – zwrócił się do ministra rolnictwa o rozważenie możliwości zmiany przepisów w celu umożliwienia rencistom rolniczym uzyskania statusu emeryta rolniczego.

Rolniczy samorząd podkreśla, że podczas spotkań z rolnikami zgłaszane są postulaty dotyczące stworzenia możliwości przekształcenia świadczeń uzyskiwanych w ramach rent z tytułu niezdolności do pracy w świadczenia nabywane w związku z uzyskaniem wieku emerytalnego.

Emeryci zyskali uprawnienia

„W aktualnie obowiązującym stanie prawnym rolnicy-emeryci moją możliwość podejmowania działań na rzecz rolnictwa, a przede wszystkim mają możliwość prowadzenia działalności rolniczej. Producenci rolni uzyskali bowiem w roku ubiegłym prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa. Rolnicy mogą zatem pracować i jednocześnie otrzymywać świadczenie emerytalne (emeryturę rolniczą) tak samo, jak ma to miejsce w przypadku emerytów pobierających świadczenie emerytalne z ZUS” – wskazuje KRIR.

Jak wytyka, takie uprawnienie nie przysługuje natomiast rolnikom-rencistom. Nie mogą oni tej działalności podjąć i działać we własnym imieniu, nawet osobiście, nie świadcząc pracy.

gus, rolniczy system ubezpieczeń, pozarolniczy system, emerytura, renta, wysokość, emeryci, renciści

Przeciętna emerytura rolnicza już niemal o połowę niższa od tej z pozarolniczego systemu

Niecałe 1800 zł brutto – to przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych. Natomiast przeciętne świadczenie z pozarolniczego systemu ubezpieczeń wynosi blisko 3300 zł. W najnowszym, cyklicznym raporcie pt....

Poprawa jakości życia rencistów

„Nadmienić trzeba, że renciści-rolnicy są to świadczeniobiorcy KRUS pobierający renty na bardzo niskim poziomie, bez żadnej możliwości pozyskania dodatkowych dochodów.

Sygnalizując ten problem, jak również zważywszy na daleko idącą pomoc państwa udzielaną czynnym rolnikom (w tym rolnikom-emerytom) - m.in. zadeklarowaną przez rząd możliwość uzyskiwania przez nich kredytów na rozwój gospodarstw na preferencyjnych warunkach - uzasadnione staje się uregulowanie kwestii związanych z sytuacją prawną i zawodową rolników-rencistów. Umożliwienie im prowadzenia działalności, nawet w ograniczonym zakresie, na zasadach określonych stosownymi przepisami prawa, przyczyniłoby się do znaczącej poprawy jakości ich życia” – przekonuje rolniczy samorząd.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu