Przeciętna emerytura rolnicza już niemal o połowę niższa od tej z pozarolniczego systemu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-09-2023,10:05 Aktualizacja: 14-09-2023,10:07
A A A

Niecałe 1800 zł brutto – to przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych. Natomiast przeciętne świadczenie z pozarolniczego systemu ubezpieczeń wynosi blisko 3300 zł.

W najnowszym, cyklicznym raporcie pt. „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw” Główny Urząd Statystyczny informuje, że przeciętna liczba emerytów i rencistów w I półroczu 2023 r. była wyższa niż przed rokiem.

Liczba rolniczych świadczeniobiorców maleje

„Obserwowano wzrost przeciętnej liczby emerytów i rencistów pobierających świadczenia z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych przy zmniejszeniu liczby osób pobierających świadczenia dla rolników indywidualnych. W skali roku zwiększyła się zarówno przeciętna miesięczna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych, jak i rolników indywidualnych. Tempo wzrostu obu kategorii świadczeń było wyraźnie wyższe niż przed rokiem” – wskazuje GUS.

krus, kasa, emerytury, emerytury rolnicze, czternastka, świadczenie

We wrześniu emerytowani rolnicy otrzymają "czternastki"

Seniorzy otrzymujący świadczenia rolnicze z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego otrzymają „czternastki”. Ich wrześniowe wypłaty przekroczą 4 tys. na rękę - pisze wtorkowy "Fakt". Jak wskazuje wtorkowy...

Jeśli chodzi o liczby, emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało 8 322,2 tys. osób (o 0,9 proc. więcej niż w I półroczu 2022 r.). Natomiast liczba rolników indywidualnych pobierających emerytury i renty w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 2,2 proc. do poziomu 979,0 tys. osób. Ubytek obserwowano we wszystkich województwach - od 3,5 proc. w śląskim do 0,8 proc. w wielkopolskim.

3274 kontra 1779 zł brutto z różnych systemów

„Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w I półroczu 2023 r. ukształtowała się na poziomie 3 274,65 zł i była o 16,3 proc. wyższa niż przed rokiem” – przekazuje GUS.

Jak dodaje, wzrost odnotowano we wszystkich województwach – od 17,1 proc. w lubuskim do 15,1 proc. w śląskim. Emerytury i renty wyższe niż przeciętnie w kraju wypłacono w woj. śląskim (o 14,1 proc.) i mazowieckim (o 2,1 proc.).

krir, izby rolnicze, samorząd rolniczy, premier, morawiecki, emerytury, emerytury rolnicze, emerytury stażowe, krus, zus

Emerytury z ZUS i KRUS dla rolników. Izby przekazały postulaty premierowi

Z wnioskiem o uwzględnienie swoich postulatów w kwestiach dotyczących minimalnej emerytury rolniczej oraz systemu emerytur stażowych - zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego samorząd rolniczy. W swoim wystąpieniu Krajowa Rada...

Najniższe przeciętne emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wypłacono w woj.  podkarpackim (o 13,3 proc. mniej niż średnio w kraju), a następnie w: świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim (odpowiednio mniej o: 12,5, 11,6, 11,1 oraz 10,4 proc.).

Jak to wyglądało w rolniczym systemie ubezpieczeń? Według GUS, przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w I półroczu 2023 r. wynosiła 1 779,71 zł i w skali roku zwiększyła się o 20,1 proc. Wzrost obserwowano we wszystkich województwach - od 20,9 proc. w pomorskim do 18,2 proc. w śląskim.

„W 10 województwach przeciętne miesięczne emerytury i renty brutto rolników indywidualnych były wyższe niż średnia w kraju, w tym najwyższe - w śląskim (o 7 proc.) i lubuskim (o 6,6 proc.). Najniższe emerytury i renty rolnicze wypłacono w: małopolskim, wielkopolskim i mazowieckim (odpowiednio o: 2,5, 2,1 i 1,0 proc. mniej niż średnio w kraju) – wylicza GUS.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie