Rząd za projektem ustawy ws. uzupełniającej płatności podstawowej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
31-12-2021,17:05 Aktualizacja: 31-12-2021,15:29
A A A

Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, która wprowadza uzupełniającą płatność podstawową (UPP) - poinformował w czwartek resort rolnictwa. Dopłata ta pozwoli na zwiększenie dochodów rolników.

Projektowana ustawa ta pozwoli już od kampanii 2022 r. pozwoli na wypłatę dodatkowych środków rolnikom w ramach dopłat bezpośrednich.

Jak napisano w komunikacie, "uzupełniająca płatność podstawowa służyć będzie realizacji programu pt. Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw, w ramach Polskiego Ładu dla Polskiej Wsi".

dopłaty do paliwa rolniczego, prowadzenie działalności nierolniczej, sprzedaż produktów z gospodarstwa

Już od 1 stycznia obowiązywać będą ustawy ważne dla rolników

W 2022 r. rolnicy otrzymają wyższe dopłaty do paliwa wykorzystywanego do produkcji. W nadchodzącym roku prostsze będą ponadto procedury dotyczące prowadzenia przez rolników i ich rodziny działalności nierolniczej na gruntach rolnych oraz...
Płatność ta, wraz z płatnością redystrybucyjną (dodatkową), pozwoli na zwiększenie średniej kwoty wsparcia ponad średnią UE w małych i średnich gospodarstwach (od 3 do 30 ha użytków rolnych) dla ponad 60 proc. rolników. Przyznawanie płatności planowane jest również po 2022 r., co zostanie uwzględnione w nowych przepisach przygotowywanych w związku z potrzebą wdrożenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Co do zasady uzupełniająca płatność podstawowa będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych. Szczegółowe warunki przyznawania oraz wysokość stawki płatności zostaną określone w rozporządzeniu.

Na realizację płatności w kampanii 2022 r. planuje się przeznaczyć kwotę 400 mln zł. Dopłatą ta zostanie objęte ponad 1 mln rolników. Nowe przepisy mają wejść w życie 15 marca 2022 r. Termin ten odpowiada dacie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie płatności w kampanii 2022 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt