RPO kwestionuje ustawę o kołach gospodyń wiejskich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-02-2019,9:30 Aktualizacja: 07-02-2019,9:40
A A A

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich ma wątpliwości konstytucyjne do ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Kobiety skarżą się, że w jednej wsi może działać tylko jedno koło, a dana osoba może być członkiem tylko jednego z nich.

Uwagi do zapisów ustawy w kwestii ich zgodności z Konstytucją rzecznik zgłaszał już w trakcie prac legislacyjnych nad tym aktem prawnym. Po jego wejściu w życie napłynęły skargi, które Bodnar przekazał ministerstwu rolnictwa z wnioskiem o znowelizowanie dokumentu, tak by był zgodny z ustawą zasadniczą.

koła gospodyń wiejskich, aktywizacja obszarów wiejskich, jan krzysztof ardanowski, ministerstwo rolnictwa

Ponad 1000 kół gospodyń wiejskich czeka na rejestrację

- W procesie rejestracji jest obecnie 1058 kół gospodyń wiejskich - poinformował w Sejmie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. W jego ocenie świadczy to o dużym zainteresowaniu tworzeniem takich organizacji na wsi. Do środy zgłosiło...

RPO przypomina, że Konstytucja stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń itp. oraz wolność zrzeszania się.

Tymczasem zgodnie z ustawą o KGW, w jednej wsi może zostać utworzone jedno koło gospodyń wiejskich, a terenem jego działalności może być jedna, bądź więcej wsi.

W ocenie RPO istotnie ogranicza to możliwość skorzystania z nowej formy organizacyjnej.

Podobne wątpliwości rzecznika dotyczą artykułu ustawy, zgodnie z którym jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła. - Ustawodawca nie przewiduje takiego ograniczenia np. w przypadku stowarzyszeń czy związków zawodowych - wskazuje Adam Bodnar.

Zgłosił też zastrzeżenia, że ustawa nie przewidziała możliwości tworzenia kół na terenach miast.

koła gospodyń wiejskich, PSL, polityka, wieś, ustawa, prawo

Apelują do prezydenta Dudy, aby nie podpisywał ustawy o kołach gospodyń

Radni woj. śląskiego przyjęli we wtorek apel do prezydenta, by nie podpisywał ustawy o kołach gospodyń wiejskich, bo może ona zniszczyć działalność i tożsamość większości istniejących kół. Przedstawiciele klubu PiS przypominali, że ustawa...

Duża część polskich aglomeracji ma bowiem zróżnicowaną strukturę i obejmuje także tereny, gdzie występuje kultura wiejska. Przykładem jest Dąbrowa Górnicza, której prezydent zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy. Rzecznik te wątpliwości podziela.

RPO wytknął władzom również, że projekt ustawy nie był poddany konsultacjom. Jego wątpliwości budzi dodatkowo zapis, że prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpisuje koło gospodyń wiejskich do rejestru po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa, a założyciele spełniają wymagania ustawy.

Tymczasem są to kompetencje wykonywane co do zasady przez sąd rejestrowy. W ocenie RPO prawo do kontroli legalności statutu koła powinno zostać powierzone wyspecjalizowanemu merytorycznie, niezależnemu organowi.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt