Apelują do prezydenta Dudy, aby nie podpisywał ustawy o kołach gospodyń

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mateusz Babak PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
14-11-2018,8:15 Aktualizacja: 14-11-2018,8:54
A A A

Radni woj. śląskiego przyjęli we wtorek apel do prezydenta, by nie podpisywał ustawy o kołach gospodyń wiejskich, bo może ona zniszczyć działalność i tożsamość większości istniejących kół. Przedstawiciele klubu PiS przypominali, że ustawa przeszła w Sejmie głosami wszystkich głównych klubów.

Jak wynika z treści apelu, przyjętego podczas wtorkowej, ostatniej sesji Sejmiku Woj. Śląskiego bieżącej kadencji, uchwalenie ustawy o kołach gospodyń radni uznali za "atak na tę organizację, dążący do jej podzielenia za ofertę 3 tys. zł"; napisali też, m.in. o "niekonstytucyjności wprowadzanych zmian" czy "próbie upaństwowienia" kół.

koła gospodyń wiejskich, sejm, aktywizacja obszarów wiejskich, sejmowa komisja rolnictwa

Są ważne poprawki do ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Sejmowa komisja rolnictwa opowiedziała się za 36 poprawkami Senatu do ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach, tryb ich zakładania oraz organizację na terenie kraju. Do najważniejszych...
W apelu, zgłoszonym przez klub radnych PiS w sejmiku, zaznaczono m.in., że ustawa wykreśla działające od 1866 r. koła z ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolniczych z 1982 r., która dotąd regulowała ich działalność, "równocześnie zmuszając je do rejestracji i podległości w rządowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa".

Jak przekonywała we wtorek wnioskodawczyni apelu, radna PSL, prezes zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej Danuta Kożusznik, to sprzeczne z konstytucją, która stanowi, że "Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników".

Kożusznik akcentowała, że projekt ustawy nie był konsultowany z kołami. Jej zdaniem ustawa nakłada na koła nowe liczne i uciążliwe obowiązki formalne i sprawozdawcze, w tym wobec urzędów skarbowych, co pociągnie za sobą koszty. Przekonywała też, że w nowe prawo będzie prowadziło do podziału na wsiach, ponieważ jeżeli w danej wsi działa więcej niż jedno koło, zapewnione ustawą środki dostanie tylko organizacja, która pierwsza się zgłosi.

koła gospodyń wiejskich, sejm, aktywizacja obszarów wiejskich, mateusz morawiecki

Premier pisze list do gospodyń. Dziękuje za pracę dla małych ojczyzn

Żyjemy w wolnym państwie i możemy sami urządzać nasz polski dom, dlatego powinniśmy docenić wreszcie gigantyczną pracę, jaką wykonały - i nadal wykonują - Panie z Kół Gospodyń Wiejskich - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w liście do...
- Ustawa prowadzi do osłabienia jednej z najstarszych organizacji społecznych. Inicjatywa utworzenia kół gospodyń wiejskich powstała oddolnie i zawsze miała na celu poprawę jakości życia na wsi. Projekt ustawy zakłada możliwość otrzymania przez koła osobowości prawnej, ale powstał w naszym odczuciu za szybko i bez konsultacji z samymi zainteresowanymi. Koła powinny mieć możliwość wyboru, a ta ustawa stanowi zagrożenie dla ich funkcjonowania i nie pozostawia im wyboru form działania - mówił radna PSL.

Odpowiadający jej przedstawiciele klubu PiS przypominali, że ustawa przeszła w Sejmie głosami wszystkich głównych klubów; diagnozowali też m.in., że rolą radnych nie jest w tym kontekście ocena pracy parlamentu. Wicemarszałek woj. śląskiego Stanisław Dąbrowa odpowiedział m.in., że ustawa została "bardzo sprytnie" napisana - wobec przyznania kołom dotacji po 3 tys. zł głosowanie przeciw ustawie oznaczałoby głosowanie przeciw temu wsparciu.

Występujący podczas sesji senator Adam Gawęda (PiS) akcentował, że ustawa przeszła "bardzo prawidłowy proces legislacyjny" - była procedowana przez ponad dwa miesiące i ostatecznie została przyjęta przez Sejm z 37 poprawkami Senatu. Jak mówił, każda ustawa podlega ocenie i każdy obywatel ma prawo zgłaszać swoje wnioski i uwagi; sam jednak nie otrzymał jakiegokolwiek wniosku w związku z procedowanym projektem.

koła gospodyń wiejskich, sejm, aktywizacja obszarów wiejskich

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich przeszła przez Sejm

Koło gospodyń wiejskich ma być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Sejm uchwalił ustawę określającą zasady ich tworzenia. Podczas drugiego czytania zgłoszono 13 poprawek,...
- Już pół roku temu w publicznej zapowiedzi pani premier Beata Szydło zapowiedziała wzmocnienie kół gospodyń wiejskich. Zapowiedziała i zrealizowała. (…) (w ustawie - PAP) może są elementy, które będą podlegały weryfikacji i ocenie (…), ta ustawa jednak wzmacnia funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich - zaznaczył Gawęda.

Zaakcentował, że każda organizacja powinna podlegać nadzorowi na odpowiednim szczeblu. Zastrzegł, że realizacja nadzoru nie podlega na ingerowaniu w wewnętrzne działania poszczególnych kół, a dotyczy jedynie właściwego wydatkowania środków publicznych.

Ustawa określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich.

Według ustawy "koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich".

Koła gospodyń wiejskich, kółka rolnicze, Elżbieta Zielińska, Kukiz’15, usługi rolnicze

Koła gospodyń wiejskich przeżywają prawdziwy renesans

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych ma na celu prawne uregulowanie funkcjonowania kół gospodyń wiejskich. -...
Ustawa zakłada, że koło może założyć 10 osób. Koła mogą prowadzić działalność m.in. społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich; wspierać przedsiębiorczość kobiet; rozwijać kulturę ludową. Ponadto ustawa daje osobowość prawną kołom, co pozwoli im korzystać z różnego rodzaju form wsparcia w postaci środków, np. unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.

Koła gospodyń wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują w Polsce. Obecnie jest ok. 21 tys. kół powstałych w ramach kółek rolniczych oraz kilka tysięcy działających jako zespoły ludowe i stowarzyszenia. Według resortu rolnictwa organizacje te skupiają ponad milion osób. W woj. śląskim koła gospodyń działają od początku XX w. i są mocno związane z kółkami i organizacjami rolniczymi. Obecnie w regionie działa ok. 550 kół.

Przyjęta 8 listopada br. przez parlament ustawa trafiła do podpisu prezydenta. Ma ona wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich