Rolnicy i ich domownicy mają skorzystać na nowelizacji ustawy o KRUS

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-09-2021,9:20 Aktualizacja: 22-09-2021,9:26
A A A

Możliwość kierowania emerytowanych rolników na rehabilitację, zmiana świadczeń za przebywanie na izolacji lub kwarantannie w związku z COVID-19, czy odwołanie członka Rady Rolników przez ministra w trakcie trwania kadencji - to niektóre regulacje w projektowanej nowelizacji ustawy o KRUS.

Efektem zmian powinna być większa przejrzystość rozwiązań zawartych w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - informują autorzy projektu, który znajduje się w pracach legislacyjnych rządu.

Składki na rolnicze ubezpieczenia, krus, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Składki na rolnicze ubezpieczenie do 2 listopada. Ile trzeba zapłacić?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała komunikat o składkach na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe za czwarty kwartał 2021 roku. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe...

Chodzi o zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Projektowana ustawa rozszerza katalog osób (rolników i domowników) poprzez stworzenie większej liczbie osób możliwości podlegania ubezpieczeniu w KRUS i tym samym nie tworzenie przeszkód do rozpoczynania choćby działalności pozarolniczej, co w konsekwencji ma służyć mobilności zawodowej gospodarzy.

W projekcie zaproponowano, by dzieciom do ukończenia 16 roku życia przysługiwało jednorazowe odszkodowanie, jeżeli doznały uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej.

Nowe przepisy mają umożliwić zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej czy też przyznanie - zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego prawa do rolniczej emerytury w pełnej wysokości, jeśli swoje gospodarstwo wydzierżawi dziecku.

system ubezpieczeń rolniczych, Polski Ład, Mateusz Morawiecki, klęski żywiołowe, ASf

Wkrótce poznamy nowy system ubezpieczeń rolniczych

Nowy system rekompensujący straty, jakie ponoszą rolnicy w związku m.in. z klęskami żywiołowymi zostanie przedstawiony na początku października - wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. - Obok składek rolniczych, w ogromnym stopniu,...

Projekt daje ministrowi rolnictwa możliwość odwołania członka Rady Rolników w trakcie trwania kadencji w sytuacjach dotąd nieprzewidzianych oraz wprowadzenie ograniczenia pełnienia tej funkcji przez tą samą osobę nie dłużej niż przez trzy kadencje.

Nowym rozwiązaniem będzie umożliwienie Kasie podejmowanie działań wobec osób uprawnionych do emerytury rolniczej z ubezpieczenia w celu poprawy ich stanu zdrowia, m.in. poprzez kierowanie ich na rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacji i na turnusy regeneracyjne oraz umożliwienie skierowania osób ubezpieczonych będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy regeneracyjne do zakładów rehabilitacji.

Projekt dostosowuje rozwiązania o ubezpieczeniu społecznym rolników do zmian w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. W projekcie ustawy zaproponowano też zmianę w tzw. ustawie covidowej (z marca 2020 r.), która polega na poszerzeniu sytuacji umożliwiających otrzymanie przez rolnika i domownika ubezpieczonych w KRUS zasiłku w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia również za okres objęcia izolacją.

Jak informuje KRUS, projektowana ustawa pociąga skutki finansowe. Tylko na rehabilitację leczniczą 600 seniorów - emerytów i 600 opiekunów osób niepełnosprawnych potrzebne będzie ok. 2 mln zł rocznie.

Większość przepisów ma wejść w życie po 6 miesiącach od opublikowania ustawy. Obecnie projekt został skierowany do konsultacji publicznych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj