Prawo do odszkodowań łowieckich zostało rozszerzone

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-10-2021,9:05 Aktualizacja: 15-10-2021,9:18
A A A

Rolnicy będą mogli wnioskować o odszkodowanie także wtedy, jeśli wcześniej nie zgodzili się na budowę urządzeń zabezpieczających ich plony przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną - przewiduje uchwalona przez Sejm nowela Prawa łowieckiego.

Za przyjęciem dokumentu głosowało 445 posłów, przeciw był jeden, nikt się nie wstrzymał. Teraz nowela Prawa łowieckiego trafi pod obrady Senatu.

myśliwi, prawo łowieckie, ambona

Zmiany w Prawie łowieckim. Zwiększona ilość myśliwych

Większa otwartość Polskiego Związku Łowieckiego na nowych członków, włączenie niezrzeszonych myśliwych w koła łowieckie, likwidacja kół, które nie realizują planów łowieckich - m.in. takie zmiany w Prawie łowieckim...

Projekt nowelizacji Prawa łowieckiego był inicjatywą Senatu i konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z maja 2019 roku, który uznał dotychczasowe przepisy w sprawie odszkodowań za sprzeczne z ustawą zasadniczą.

Zgodnie z obowiązującym prawem odszkodowania nie przysługują posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywania zabiegów, które mają zapobiegać szkodom.

Senacka nowela Prawa łowieckiego rozszerza możliwość ubiegania się o odszkodowania od myśliwych. Zgodnie z nowymi przepisami, prawo do odszkodowania będzie przysługiwało także tym, którzy nie wyrazili zgody na budowę urządzeń zapobiegających szkodom, jeśli powstałe szkody nie pozostawały z związku przyczynowym z odmową zgody na budowę takich urządzeń, a także, gdy powstałe szkody zostały wyrządzone podczas polowania.

odszkodowania za szkody łowieckie, Prawo łowieckie, Edward Siarka

Szacowanie szkód łowieckich kuleje? Resort uważa, że jest "optymalnie"

Obecny system szacowania jest optymalny dla istniejących warunków - przekonuje Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska odnosząc się do problemu szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w uprawach. Polityk ustosunkował się do...

W trakcie prac nad nowelą w Sejmie Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska przyznał, że skutki finansowe ustawy, jeśli chodzi o wzrost odszkodowań jest trudny do oszacowania, choć zapewne będą wyższe.

Polityk podkreślił, że z roku na rok rośnie kwota odszkodowań jakie wypłacane są rolnikom z tytułu szkód łowieckich. W sezonie łowieckim 2018/19 wyniosły 61 mln zł, a 2019/2020 - 104 mln zł. Wyjątek stanowił sezon 2020/2021, w którym wypłacono 58 mln zł rekompensaty.

Wynikało to jednak z roku covidowego i tego, że przez długi czas nie było można w ogóle prowadzić polowań. Wiceminister wskazał ponadto, że w zakończonym już roku łowieckim złożono ok. 45 tys. wniosków o odszkodowania. Rok wcześniej było to 60 tys. wniosków.

Wiceszef MKiŚ zaznaczył ponadto, że skala konfliktów związanych z szacowaniem szkód - wbrew temu co się często słyszy - jest w sumie niewielka, bo na 45 tys. szacowań zakończonych protokołem, tylko w 1460 sprawach odwołano się do nadleśnictwa, a jedynie w 34 przypadkach sprawę skierowano do sądu.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu