Szacowanie szkód łowieckich kuleje? Resort uważa, że jest "optymalnie"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-05-2021,18:30 Aktualizacja: 06-05-2021,18:38
A A A

Obecny system szacowania jest optymalny dla istniejących warunków - przekonuje Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska odnosząc się do problemu szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w uprawach.

Polityk ustosunkował się do wniosku samorządu rolniczego w sprawie gruntownej zmiany Prawa łowieckiego tak, by wypracować mechanizm obiektywnego szacowania szkód i wypłaty odszkodowań rolnikom.

Polski Związek Łowiecki, koła łowieckie, odstrzał sanitarny dzików, Inspekcja Weterynaryjna

Koła łowieckie z karami za braki w odstrzałach. Związek protestuje

Koła łowieckie informują Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego o wymierzaniu im przez organy Inspekcji Weterynaryjnej kar pieniężnych za niewykonanie odstrzału sanitarnego w dzierżawionych obwodach. Chodzi o niezrealizowanie odstrzału...

Przypomniał, że w ramach nowelizacji ustawy w 2018 r. wprowadzono znaczące zmiany w modelu szacowania szkód.

- Wprowadzona została możliwość wniesienia odwołania od ustalonej przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, w trakcie ostatecznego szacowania szkód, wysokości odszkodowania i ustalenie sposobu postępowania w sytuacji potrzeby skierowania sprawy do sądu. Ponadto na podstawie znowelizowanych przepisów wydane zostało rozporządzenie ministra środowiska z 16 kwietnia w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych - zwrócił uwagę wiceszef resortu klimatu i środowiska.

Według niego rozporządzenie szczegółowo doprecyzowało sposób postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne oraz wzory protokołów szacowania szkód, co znacznie ułatwia postępowanie w tym zakresie.

Dodatkowo Lasy Państwowe organizują szkolenia na temat szacowania szkód skierowane do kół łowieckich i rolników.

prawo łowieckie, obwody łowieckie, szkody łowieckie

Obwody łowieckie i dzierżawy bez zmian jeszcze przez rok

Weszła w życie nowelizacja Prawa łowieckiego, której efektem jest przedłużenie obowiązywania umów dzierżawy obwodów łowieckich jeszcze przez rok - przypomina resort klimatu i środowiska. Nowe przepisy przesuwają z 31 marca na...

- Mając na uwadze różne wcześniejsze rozwiązania legislacyjne, których celem było usprawnienie lub zmiana systemu szacowania szkód oraz brak możliwości ich realizacji w praktyce uważam, że obecny system szacowania jest optymalny dla istniejących warunków - stwierdził Siarka.

Jak dalej zastrzegł, przenoszenie obowiązku szacowania na inne podmioty, np. reprezentantów Skarbu Państwa, jest trudne do realizacji z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na ten cel w budżecie państwa nawet przy partycypowaniu dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w tym zakresie.
 
- W związku z powyższym uważam, że obecnie należy skoncentrować się na ewentualnym usprawnieniu postępowania w zakresie szacowania szkód, ustalonym w obowiązujących przepisach prawa, w sytuacji pojawiania się realnych problemów podczas jego stosowania w praktyce - wskazał wiceminister.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj