Posłowie znowelizowali ustawę o wspieraniu obszarów wiejskich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-04-2017,9:00 Aktualizacja: 22-04-2017,9:51
A A A

Sejm znowelizował ustawę o wspieraniu obszarów wiejskich, zakładający, że od 2018 r. fundacja programów pomocy dla rolnictwa FAPA straci funkcję jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Za nowelizacją głosowało 265 posłów, 170 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Sprzeciw wobec noweli zadeklarowały wcześniej kluby Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Nowoczesnej.

rozwój obszarów wiejskich, wieś, obszary wiejskie, planowanie przestrzenne, inwestycje na wsi

Sejm podzielony w sprawie zasad wspierania obszarów wiejskich

Kluby PiS i Kukiz'15 zapowiedziały poparcie noweli o wspieraniu obszarów wiejskich. PO, N i PSL są przeciw inicjatywie. Projekt zakłada, że od 2018 r. fundacja programów pomocy dla rolnictwa FAPA straci funkcję jednostki...

Z inicjatywą znowelizowania ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wystąpił rząd.

Istotą tej propozycji jest umożliwienie ministrowi właściwemu ds. rozwoju wsi upoważnienia do pełnienia funkcji jednostki centralnej wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych. Funkcję jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) do końca 2017 r. będzie pełnić fundacja programów pomocy dla rolnictwa FAPA.

Koszty ponoszone przez FAPA na realizację zadań jednostki centralnej w latach 2016-2017 są finansowane przez fundację ze środków własnych. Po wejściu noweli w życie o refundację tych kosztów FAPA będzie mogła ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, składając wniosek o przyznanie pomocy technicznej.

krajowa sieć obszarów wiejskich, ksow, rząd, ministerstwo rolnictwa, prow 2014-2020, obszary wiejskie

Komisja za projektem ustawy o krajowej sieci obszarów wiejskich

Od 2018 r. minister rolnictwa będzie upoważniał do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW) tylko jednostkę sektora finansów publicznych – zakłada projekt ustawy o wspieraniu...

Potrzeba nowelizacji ustawy - jak podkreślono w uzasadnieniu - wynika m.in. z konieczności zmiany sposobu finansowania zadań jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Zmiany są konieczne - przekonują wnioskodawcy - bowiem sposób finansowania zadań jednostki centralnej jest zbyt skomplikowany i wymaga uproszczenia.

Według autorów ustawy minister powinien mieć większy wpływ na kształt polityki rolnej. Zmienione przepisy umożliwiają ministrowi upoważnienie do pełnienia funkcji jednostki centralnej wyłącznie jednostce sektora finansów publicznych.

"W przypadku upoważnienia takiej jednostki, realizacja zadań jednostki centralnej KSOW będzie finansowana ze środków publicznych na wyprzedzające finansowanie, zgodnie z przepisami dotyczącymi finansowania wspólnej polityki rolnej" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Nowela zakłada, że od 2018 r. finansowanie realizacji zadań jednostki centralnej będzie pochodzić - tak jak dotychczas - ze środków pomocy technicznej PROW 2014–2020, którymi dysponuje minister rolnictwa.

Przewiduje też, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj