Komisja za projektem ustawy o krajowej sieci obszarów wiejskich

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-04-2017,10:50 Aktualizacja: 06-04-2017,11:05
A A A

Od 2018 r. minister rolnictwa będzie upoważniał do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW) tylko jednostkę sektora finansów publicznych – zakłada projekt ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich, za którym opowiedziała się sejmowa komisja.

Na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW 2014-2020.

krajowa sieć obszarów wiejskich, ksow, rząd, ministerstwo rolnictwa, prow 2014-2020, obszary wiejskie

Rząd za zmianą przepisów o krajowej sieci obszarów wiejskich

Od 2018 r. minister rolnictwa będzie mógł upoważnić do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW) tylko jednostkę sektora finansów publicznych. Rada Ministrów przyjęła projekt...

Nowela ustawy - jak podkreślono w uzasadnieniu - wynika m.in. z konieczności zmiany sposobu finansowania zadań jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW). Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, zmiany są konieczne, bowiem sposób finansowania zadań jednostki centralnej jest zbyt skomplikowany i wymaga uproszczenia.

Ponadto, zmiana ustawy wynika z konieczności konsolidacji "zadań ministra właściwego do spraw rolnictwa (...) wokół jednostek sektora finansów publicznych właściwych w tych sprawach, podległych lub nadzorowanych przez tego ministra".

Według autorów projektu minister powinien mieć większy wpływ na kształt polityki rolnej. Projektowane przepisy umożliwiają szefowi resortu upoważnienie do pełnienia funkcji jednostki centralnej wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych.

"W przypadku upoważnienia takiej jednostki, realizacja zadań jednostki centralnej KSOW będzie finansowana ze środków publicznych na wyprzedzające finansowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi finansowania wspólnej polityki rolnej" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

krzysztof jurgiel, ostróda, wojewódzkie programy rozwoju obszarów wiejskich, rozwój obszarów wiejskich

Jurgiel: powstaną wojewódzkie programy rozwoju obszarów wiejskich

Do końca 2018 r. zostaną przygotowane wojewódzkie programy rozwoju obszarów wiejskich, które mają określać potrzeby i kierunki rozwoju rolnictwa w poszczególnych regionach - zapowiedział w sobotę w Ostródzie...

Projekt zakłada, że to upoważniona jednostka sektora finansów publicznych będzie składać wnioski do agencji płatniczej i otrzymywać pomoc techniczną z tytułu realizacji zadań jednostki centralnej KSOW, następnie dokonywać zwrotu środków, które otrzymała z budżetu państwa.

Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa tłumaczył na posiedzeniu sejmowej komisji, że w myśl projektowanej ustawy Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa FAPA będzie pełnić funkcję jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich jedynie do końca 2017 r.

Wskazał, że koszty ponoszone przez FAPA na realizację zadań jednostki centralnej w latach 2016-2017 były finansowane przez Fundację ze środków własnych. Po wejściu w życie projektowanych w ustawie zmian FAPA składając wniosek w ARiMR o przyznanie finansowania ze środków pomocy technicznej będzie mogła ubiegać się o refundację.

Projektowana ustawa zakłada, że od 2018 r. finansowanie realizacji zadań jednostki centralnej będzie pochodzić, tak jak dotychczas, ze środków pomocy technicznej PROW 2014-2020, którymi dysponuje minister rolnictwa.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie