Odpowiedzialność rolnika za wypadek w gospodarstwie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Inga Dzwonecka, Ogólnopolskie Centrum Odszkodowań Kancelaria Prawna | redakcja@agropolska.pl
06-11-2015,13:30 Aktualizacja: 06-11-2015,14:01
A A A

Co to jest odpowiedzialność cywilna rolnika i jak działa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w rolnictwie? Czy polisa OC faktycznie ochroni rolnika, gdy dojdzie do wypadku?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zakresu zawartego ubezpieczenia, a często w ogóle nie jest do końca świadomych jego zawarcia, co nieraz wynika z budzącego niepokój kontaktu z przypadkowym agentem ubezpieczeniowym, który oferuje polisę.

Prawny obowiązek zawarcia

Przed czym więc chroni rolnika polisa OC, do czego zobowiązuje i po co jest zawierana? Naturalnym następstwem mechanizacji rolnictwa jest znaczne zagrożenie ryzykiem wypadku.

krus_wypadki_rolnicze

Rolnicy trochę ostrożniejsi. Wypadków mniej

Do placówek terenowych i oddziałów regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono w I półroczu tego roku 10 053 wypadki, o 725 (7,2 proc.) mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Najwięcej odnotowano ich...
W I półroczu 2015 roku do placówek terenowych i oddziałów KRUS zgłoszono 10 053 wypadków, jakie zdarzyły się w rolnictwie.

Właśnie dlatego ustawodawca przewidział obowiązek zawierania umów ubezpieczenia przez osoby posiadające gospodarstwo rolne. Ubezpieczenie OC rolnicze jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Ustawodawca, w związku z dużym ryzykiem, jakie niesie ze sobą praca w gospodarstwie, nakłada na rolnika ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązek zawierania umów ubezpieczenia.

Obowiązek zawarcia umowy powstaje w momencie objęcia gospodarstwa w posiadanie. W przypadku niespełnienia obowiązku przepisy przewidują sankcję w postaci kary finansowej wynoszącej 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kolejny dramatyczny wypadek. Kombajn wciągnął stopę 21-latka

Policjanci z Janowa Lubelskiego wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w poniedziałek w miejscowości Branewka, w powiecie janowskim. 21-latek doznał poważnych obrażeń pracując przy kombajnie ziemniaczanym. Jego prawa stopa...
Pamiętać należy, że OC rolnicze nie stanowi zwolnienia z odpowiedzialności, a jedynie "parasol ochronny", dlatego nie należy go traktować jako czynnika uniewinniającego.

Wyrządzona szkoda

Pomimo wykupienia OC, rolnik nadal jest odpowiedzialny za szkodę. Po stronie poszkodowanego pozostaje wybór, do kogo skieruje swoje roszczenie.

Odpowiedzialność cywilna rolnika obejmuje nie tylko odpowiedzialność jego samego, ale i osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym.

Co to oznacza? Z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną szkodę, w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.

Oznacza to, że zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, gdy rolnik wyrządzi szkodę i gdy sprawcą zdarzenia będzie pracownik gospodarstwa.

Odszkodowanie dla rolnika

A co z odszkodowaniem dla rolnika - posiadacza gospodarstwa rolnego? Co istotne, brak jest ograniczenia co do kręgu osób uprawnionych do odszkodowania, w związku z czym odszkodowanie za szkodę na osobie przysługiwać będzie także samemu rolnikowi, jeżeli zostanie poszkodowany przez osobę pozostającą z nim w gospodarstwie rolnym, a także przez pracownika gospodarstwa rolnego.

Wielu wypadków można uniknąć. Praca na wsi wciąż niebezpieczna

W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku doszło do 17.010 wypadków w rolnictwie. 1.182 zdarzeń zanotowano na Kujawach i Pomorzu.   Połowa zgłoszeń do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokonanych między 1 stycznia a 30 września...
Jeżeli jednak poszkodowany swoim działaniem lub zaniechaniem przyczynił się do powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, wówczas obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Bez odszkodowania

Z kolei gdy rolnik sam wyrządzi sobie szkodę, na skutek własnego działania lub zaniechania, wówczas odszkodowanie nie przysługuje.

Ustalenie okoliczności wypadku, sprawcy, rozmiaru szkody podlega każdorazowo gruntownej ocenie i zależy od zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Autorka jest prawnikiem w Ogólnopolskim Centrum Odszkodowań Kancelaria Prawna w Lublinie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.