Nieużytki z kilkoma samosiejkami to w ewidencji lasy. Rolnikom trudno przekształcić je na pola uprawne

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-01-2024,12:40 Aktualizacja: 19-01-2024,12:45
A A A

Samorząd rolniczy wskazuje na trudności w przekształcaniu gruntów zakwalifikowanych w ewidencji jako lasy (choć de facto nimi  nie są) w pełnoprawne grunty uprawne. Domaga się zmian w ustawie.

Na biurko minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski ma trafić wniosek wystosowany przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), dotyczący zmiany przepisów wynikających z Ustawy o lasach. W art. 13 ust. 2  tego aktu prawnego zapisano, że: „Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasu”. Ustawa stanowi, iż decyzję w tej sprawie wydaje właściwy starosta.

lir, lubelska izba rolnicza, samorząd rolniczy, stanowisko, ugorowanie, obowiązek, rośliny motylkowe, łąki kwietne

Obowiązkowe ugorowanie gruntów uderzy rolników po kieszeni. LIR proponuje alternatywy

Lubelski samorząd rolniczy interweniuje w sprawie potrzeby wyłączenia w nowej perspektywie finansowej Wspólnej Polityki Rolnej obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów rolnych. Stanowisko w tej sprawie przyjęto podczas Walnego...

W ocenie KRIR, zastosowana w przepisie przez ustawodawcę przesłanka - ,,szczególnie uzasadniona potrzeba właścicieli lasów” - jest pojęciem niedookreślonym. Tego typu pojęcie pozwala obecnie wykonawcy przepisu - organowi administracyjnemu - na pełną swobodę w interpretacji w konkretnej sprawie.

W praktyce bardzo trudno rolnikom - właścicielom lasu uzyskać taką zgodę. Często tylko w ewidencji widnieje las, a de facto są to nieużytki z nielicznymi samosiejkami lub pole uprawne” – wskazują izby.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwróciły się do szefowej resortu klimatu i środowiska z wnioskiem o aktualizację ewidencji lasów na dzień 31 grudnia 2023 r.

„Aby na wniosek rolnika, leśniczy wydawał zaświadczenie stwierdzające stan faktyczny upraw na danej działce, np. że na danej działce jest ugór i nie rośnie las lub jest to pole uprawne. Zaświadczenie takie stanowiłoby podstawę do aktualizacji ewidencji” – postuluje rolniczy samorząd.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu