Jeden fundusz promocji żywności zamiast dziewięciu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
13-02-2018,12:10 Aktualizacja: 13-02-2018,12:31
A A A

Do laski marszałkowskiej trafił projekt ustawy o funduszu promocji polskich produktów rolno-spożywczych, autorstwa posłów Kukiz'15. Przewiduje on utworzenie jednego funduszu w miejsce dotychczasowych dziewięciu. Promowane mają być tylko polskie produkty.

"Wśród głównych celów założonych w projektowanej ustawie znajdują się: wzrost sprzedaży polskich produktów rolnych zarówno w kraju jak i za granicą, skoncentrowanie większej uwagi na promocję żywności wyprodukowanej w Polsce na rynkach zewnętrznych, integracja działań marketingowych, zwiększenie przejrzystości funkcjonowania funduszu, a także zwielokrotnienie wykorzystania środków na programy informacyjno-promocyjne" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

sklep z dziczyzną, dziczyzna, promocja dziczyzny, lasy państwowe, ministerstwo środowiska

Pierwszy sklep z dziczyzną otwarty. To promocja zdrowej żywności

Lasy Państwowe otworzyły w Warszawie w piątek pierwszy sklep, w którym można kupić m.in. dziczyznę. Kolejne powstaną w Olsztynie, Radomiu i Katowicach. Przedsiębiorstwo chce w ten sposób promować taki rodzaj żywności. Sklep mieści się...
Analiza rynków rolno-spożywczych i sposobów funkcjonowania funduszy promocji prowadzą do wniosków, iż obecnie cele te nie są w pełni osiągane. M.in. nie ma korelacji pomiędzy działalnością istniejących funduszy, a wzrostem spożycia konkretnych produktów rolno-spożywczych.

Ponadto nie występuje wyraźna zależność pomiędzy funkcjonowaniem funduszy, a wzrostem polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na tle innych towarów - tłumaczą wnioskodawcy, posłowie klubu Kukiz'15.

Zdaniem autorów projektu fundusze powinny promować polskie produkty rolno-spożywcze poza granicami naszego kraju, bowiem promowanie żywności na rynku krajowym jedynie wzmacnia konkurencję pomiędzy producentami.

Według projektodawców 60 proc. środków powinna być przeznaczana na promocję eksportu. Przy tym promowane powinny być polska żywność (dodatek innych składników nie mogłaby przekraczać 10 proc., obecnie jest to do 25 proc.).

promocja produktów rolnych, komisja europejska, phil hogan, produkty rolnehttps://www.agropolska.pl/edito.php?page=Modu

Bruksela zwiększa środki na promocję produktów rolniczych

Komisja Europejska przeznaczy w 2018 roku 169 mln euro na finansowanie promocji produktów rolnych na świecie. To o 27 mln euro więcej, niż w 2017 r. Bruksela zaprasza instytucje sektora rolno-spożywczego do składania wniosków o...
Wnioskodawcy uważają, że o wydatkowaniu środków powinni decydować głównie rolnicy, bo to oni składają się na fundusz. Wiąże się to ze zmianami w zakresie składu komisji zarządzającej - w jej skład będzie wchodzić po jednym przedstawicielu reprezentującym producentów poszczególnych branż rolnych, jeden przedstawiciel resortu rolnictwa oraz jeden przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W komisji zarządzającej nie będzie przedstawicieli przetwórców jak jest obecnie, ponieważ oni nie płacą na te fundusze. Projekt zakłada zmianę sposobu wyboru kandydatów na członków komisji zarządzającej.

W projekcie ustawy proponuje się, aby wysokość wpłat dokonywanych na fundusz promocji wynosiła 0,05 proc. wartości netto sprzedanych produktów rolno-spożywczych oraz 0,0005 zł od każdego skupionego kilograma mleka. Oznacza to zmniejszenie wysokości środków funduszu promocji w porównaniu z wysokością, którą dysponują obecnie istniejące fundusze promocji.

wieś rolnictwo, KSOW, małopolskie, agroturystyka, pieniądze, promocja

Są pieniądze na promocję rolnictwa ekologicznego i agroturystyki

Organizacja wydarzeń promujących rozwój obszarów wiejskich, promocja rolnictwa ekologicznego i agroturystyki czy przygotowanie tematycznych konferencji, szkoleń i warsztatów - to tylko wybrane działania, na...
Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych utworzone zostały na podstawie ustawy z maja 2009 r. Są tworzone z wpłat w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka lub 0,1 proc. wartości pozostałych towarów takich jak zboże, mięso, owoce, ryby.

Pieniądze pochodzą od producentów rolnych, a przekazywane za pośrednictwem m.in. firm zajmujących się skupem na rachunek prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa. Dysponują one ok. 40 mln zł rocznie.

Największymi pieniędzmi dysponują fundusze promocji mleka i mięsa wieprzowego.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu