Inwestycje drogowe i kolejowe pójdą szybciej. Prezydent podpisał ustawę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-08-2015,13:35 Aktualizacja: 05-08-2015,14:40
A A A

Wydłużenie ważności decyzji środowiskowych ma przełożyć się na szybszą realizację inwestycji drogowych i kolejowych w latach 2014-2020. Tak zakłada podpisana przez Bronisława Komorowskiego ustawa m.in. o udostępnianiu informacji o środowisku.

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przedłużą żywot tzw. decyzji środowiskowych w przypadku inwestycji drogowych i kolejowych.

Terminy ważności decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydłużą się z 4 do 6 lat, a w przypadku inwestycji etapowych z 6 do 10 lat.

resort środowiska, Małgorzata Skucha, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6 miliardów złotych na ochronę środowiska. To rekordowy wydatek

Finansowanie działań poprawiające jakość powietrza, inwestycje wodno-ściekowe, gospodarka odpadami, ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna - to priorytetowe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na...

Zmiany mają gwarantować wykorzystanie już przygotowanej dokumentacji, tak by nie hamować realizowanych inwestycji, w których uczestniczą środki unijne z perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Na budowę nowoczesnych dróg rząd planuje przeznaczyć 93 mld zł. Pieniądze te będą pochodziły ze środków krajowych i unijnych.

Na utrzymanie i zarządzanie drogami w latach 2014-2023 z budżetu państwa ma pójść ok. 48,7 mld zł. Z tych pieniędzy mają być finansowane prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie i przebudowa tras, a także przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nadal są też prowadzone prace w ramach programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. Limit wydatków na ich realizację wynosi 14,5 mld zł.

Ustawa wejdzie w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"