Gminy będą mogły do 31 marca złożyć wnioski ws. zwrotu przekazanego 1,5 proc. podatku rolnego

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
28-12-2023,8:30 Aktualizacja: 28-12-2023,9:16
A A A

Gminy, aby otrzymać zwrot utraconych dochodów, wynikających z przekazania 1,5 proc. podatku rolnego na rzecz organizacji rolniczych, będą musiały złożyć do 31 marca odpowiedni wniosek do wojewody - wynika z opublikowanego w środę projektu rozporządzenia przygotowanego przez resort finansów.

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu przekazania 1,5 proc. należnego podatku rolnego.

Wskazano, że projektowane rozporządzenie jest konsekwencją zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw z 13 lipca 2023 r., które wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.

gus, skup, żyto, średnia cena, podatek rolny, wymiar podatku, ulga inwestycjyna

Podatek rolny na przyszły rok może wzrosnąć. GUS podał podstawę

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Tym samym taka jest podstawa do ustalenia podatku...

1,5 proc. podatku dla organizacji

W ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że nowela wprowadza możliwość przekazywania przez organy podatkowe - na wniosek podatników podatku rolnego będących osobami fizycznymi oraz rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi - kwoty w wysokości 1,5 proc. należnego podatku rolnego, na rzecz: związku zawodowego rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne albo Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Dodano, że z tytułu przekazania kwot na rzecz podmiotów uprawnionych, gminom przysługiwać będzie z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów.

Zgodnie z nowelą rolnik płacący podatek rolny będzie mógł przekazać na rzecz związku zawodowego rolników 1,5 proc. należnego podatku rolnego, wskazując numer wpisu podmiotu uprawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aby otrzymać środki z 1,5 proc. podatku, związek - oprócz wymogu dotyczącego struktur organizacyjnych - musi być też wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 6 lat przed 1 stycznia danego roku podatkowego.

minister, siekierski, wiceminister, kołodziejczak, rolnicy

Minister na rozmowach z protestującymi rolnikami. Są deklaracje ws. dopłat do kukurydzy, podatku rolnego i kredytów

Na przejściu granicznym w Medyce na Podkarpaciu w sobotę trwają rozmowy ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego z protestującymi rolnikami. Przed ich rozpoczęciem obie strony deklarowały, że porozumienie zostanie osiągnięte, a protest...

Gminy będą składać wnioski

W OSR przypomniano, że zgodnie z prawem minister właściwy ds. finansów publicznych określa w drodze rozporządzenia warunki i tryb zwrotu utraconych dochodów z tytułu przekazania tych kwot na rzecz podmiotów uprawnionych, kierując się potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów.

Projektowane rozporządzenie zakłada, że warunkiem otrzymania zwrotu, będzie złożenie przez gminę do właściwego wojewody wniosku o zwrot utraconych dochodów. Przewiduje się, że gmina będzie mogła złożyć wniosek o zwrot do dnia 31 marca roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczyć będzie wniosek. "Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpatrzenia" - podkreślono.

Projektowane rozporządzenie zakłada również możliwość skorygowania przez gminę złożonego wniosku o zwrot utraconych dochodów m.in. w zw. z wydaniem przez organ podatkowy decyzji skutkujących podwyższeniem wysokości należnego podatku rolnego. "W razie, gdy w wyniku skorygowania deklaracji podatkowej oraz wydania przez organ podatkowy decyzji nastąpi obniżenie wysokości należnego podatku rolnego, gmina będzie zobowiązana skorygować złożony wniosek" - wyjaśniono.

Poleć
Udostępnij