Podatek rolny na przyszły rok może wzrosnąć. GUS podał podstawę

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-10-2023,15:40 Aktualizacja: 19-10-2023,15:43
A A A

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tym samym taka jest podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. Ta kwota jest o 15 zł wyższa od podstawy obowiązującej na ten rok, która wynosiła 74,05 zł za 1 dt. (na 2022 r. było to 61,48 zł za 1 dt).

Tym samym zasadnicze stawki podatku rolnego na 2024 r. wynoszą:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężna 2,5 dt żyta (od 1 ha przeliczeniowego), a zatem 224,075 zł;
 • dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu - równowartość pieniężna 5 dt żyta (od 1 ha) - 448,15 zł.

Jak jednak zawsze przypominamy, rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na swoim obszarze. I to od tej decyzji ostatecznie zależą kwoty wpisane w decyzjach podatkowych, które otrzymają gospodarstwa.

krus, kasa, składki, stawki, ubezpieczenie, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie chorobowe

Składki na rolnicze ubezpieczenia. KRUS podaje stawki na IV kwartał

Znamy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe, obowiązującą rolników i ich domowników w IV kwartale br. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wysokość składki na...

Zwolnienia z podatku

Warto też przypomnieć, że zwolnienia z podatku rolnego obejmuje m.in.:

 1. użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
 2. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
  • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
  • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,
 3. grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach,
 4. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową,
 5. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,
 6. instytuty badawcze,
 7. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

prezydent, duda, ustawa, gospodarowanie państwową ziemią, skarb państwa, czynsze dzierżawne, kowr

Zmiana sposobu naliczania czynszu dzierżawnego za państwową ziemię zatwierdzona. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP. Zmiany mają usprawnić zarządzanie państwowym...

Ulga inwestycyjna

Ponadto podatnikom przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich, które służą do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów, które służą ochronie środowiska,
 2. zakup i zainstalowanie:
  1. deszczowni,
  2. urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  3. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Przy czym trzeba tu zastrzec, iż chodzi o sytuacje, gdy wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ponadto warto dodać, iż rada gminy może wprowadzić uchwałą zwolnienia i ulgi inne niż określone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Więcej informacji o podatku rolnym można znaleźć tutaj.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu