Europejskie rolnictwo czekają duże zmiany. Ruszyły konsultacje

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
02-02-2017,13:25 Aktualizacja: 02-02-2017,13:51
A A A

Dzięki unowocześnieniu i uproszczeniu wspólnej polityki rolnej (WPR) będziemy mogli skuteczniej reagować na dzisiejsze wyzwania społeczne, polityczne, środowiskowe i gospodarcze - twierdzi Komisja Europejska i zaprasza rolników do debaty na temat przyszłości.

Otwierając trzymiesięczne konsultacje społeczne KE zapewniła, że otrzymane odpowiedzi będą pomocne w działaniach Komisji mających na celu określenie priorytetów polityki rolnej w przyszłości.

mleko, ceny mleka, mleko w proszku, nadprodukcja mleka, bruksela, komisja europejska

Rolnicy wyszli na ulice. Mleko na chodnikach

Setki kilogramów mleka w proszku pokryły chodniki i fasady instytucji unijnych w Brukseli, gdy protestujący rolnicy rozsypali je z ciągników i ładowarek. Chcieli w ten sposób wywrzeć presję na UE, by ta efektywniej ich...
Urzędnicy zapewniają, że uproszczona wspólna polityka rolna uwzględni kluczowe wyzwania, przed którymi stoi rolnictwo i obszary wiejskie, a jednocześnie przyczyni się do realizacji priorytetów politycznych KE (w szczególności w kwestii zatrudnienia i wzrostu gospodarczego), osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, jak również ukierunkowania budżetu na wyniki, uproszczenie i pomocniczość - czytamy w specjalnym komunikacie.

Ogłaszając proces konsultacji, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan powiedział, że to historyczne wydarzenie.

- Podejmujemy dziś kolejne kroki w kierunku unowocześnienia i uproszczenia wspólnej polityki rolnej na 21. wiek. Rozpoczynając konsultacje publiczne, zapraszamy wszystkie zainteresowane strony i podmioty, którym leży na sercu przyszłość żywności i rolnictwa w Europie, do udziału w kształtowaniu polityki na potrzeby wszystkich obywateli Europy - zaznaczył.

rolnictwo, Krzysztof Jurgiel, rząd PiS, Prawo i Sprawiedliwość, reformy, MRiRW

Rząd wprowadza zmiany, które odczują wszyscy rolnicy

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powiedział, że rozwój obszarów wiejskich jest wpisany w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, za którą odpowiedzialny będzie rząd. Zapowiedział też utworzenie wojewódzkich...
Konsultacje są bezpośrednio związane z realizacją planu działania na rzecz przyszłości wspólnej polityki rolnej ogłoszonego przez przewodniczącego KE Jeana-Cloude Junckera w grudniu 2016 r.

Wspólna polityka rolna już teraz przynosi istotne korzyści dla wszystkich obywateli UE w zakresie bezpieczeństwa żywności, żywotności obszarów wiejskich, środowiska naturalnego na wsi oraz wkładu w przeciwdziałanie zmianie klimatu.

- Jestem przekonany, że dzięki wspomnianemu planowi działania może przynieść nam jeszcze więcej. W tym celu należy ją jednak zdynamizować i - oczywiście - musimy ją odpowiednio finansować - zaznaczył Hogan.

Konsultacje społeczne będą trwały 12 tygodni i umożliwią rolnikom, obywatelom, organizacjom i innym zainteresowanym stronom wyrażenie opinii na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej. Na podstawie wyników konsultacji KE opracuje do końca 2017 r. komunikat przedstawiający wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania WPR oraz udokumentowane możliwe scenariusze polityczne na przyszłość.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane na stronie internetowej i przedstawione przez komisarza Hogana na konferencji w Brukseli w lipcu 2017 r.

  • Link do pytań i odpowiedzi dotyczących DG AGRI znajduje się tutaj. Link do konsultacji znajduje się tutaj
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej