Artykuły rolno-spożywcze pod większym nadzorem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
16-09-2022,10:35 Aktualizacja: 16-09-2022,10:42
A A A

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ma m.in. zwiększyć efektywność nadzoru nad artykułami rolno-spożywczymi. Izba znowelizowała też ustawę o wyrobie napojów spirytusowych.

Za przyjęciem pierwszego aktu prawnego głosowało 436 posłów, przeciw było 11, nikt się nie wstrzymał od głosu. Nowelizacja wdraża unijne przepisy do polskiego prawa.

Janusz Wojciechowski, Henryk Kowalczyk, bezpieczeństwo żywnościowe UE, wojna w Ukrainie

Komisarz zdradza, ile UE wydaje na bezpieczeństwo żywności

Na bezpieczeństwo żywności w UE wydajemy 0,3 proc. unijnego PKB, to za mało - mówił Janusz Wojciechowski, komisarz UE do spraw rolnictwa. Polityk brał udział w środowym panelu podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, na którym...

Najistotniejsze zmiany zawarte w ustawie związane z nadzorem sprawowanym przez IJHARS to: doprecyzowanie zasad kontroli sprzedaży żywności prowadzonej na odległość, w szczególności za pośrednictwem internetu oraz wprowadzenie instytucji anonimowego pobrania próbki.

Nowe przepisy dostosowują ponadto funkcjonowanie IJHARS do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony danych osobowych. W nowelizacji uzupełniona została definicja artykułów rolno-spożywczych o pasze dla zwierząt domowych, wprowadzona została definicja zakupu kontrolnego.

Ustawa dopuszcza możliwość uzyskania pomocy policji przy przeprowadzaniu kontroli przez organy IJHARS, umożliwia pobieranie próbek do kontroli oznakowania czy wykonywania fotografii kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych. Przyznano też Inspekcji możliwość stosowania sankcji w związku z realizacją nowych zadań związanych z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.


KPS dla WPR 20223-2027, Henryk Kowalczyk, Janusz Wojciechowski, dopłaty bezpośrednie

Dobre wykorzystanie środków z UE zapewni bezpieczeństwo żywnościowe

Jeśli dobrze wykorzystamy unijne środki, które teraz są na rolnictwo, to bezpieczeństwo żywnościowe będzie zapewnione dla następnych pokoleń - przekonuje Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa. Na antenie Radia Olsztyn polityk był...

Zmiany dotyczą również przepisów odnoszących się do znakowania artykułów rolno-spożywczych. Natomiast nie będzie oznaczenia "dobrostan plus", ponieważ nie zgodziła się na to KE.

Większość przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

Sejm znowelizował także ustawę o wyrobie napojów spirytusowych. Wdraża unijne przepisy dotyczące etykietowania napojów spirytusowych. Zwiększa także nadzór nad leżakowaniem alkoholi. Za przyjęciem tego dokumentu głosowało 239 posłów, przeciw było 207, a 3 wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy określają m.in. tryb prowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez napoje spirytusowe wymagań określonych w unijnym rozporządzeniu. Dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ma teraz kompetencję do prowadzenia rejestrów m.in. wyrobów spirytusowych i tytoniowych. Dotychczas rejestr produkcji alkoholi był w gestii resortu rolnictwa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt