Zwrot za 126 litrów ON na hektar? Producenci zbóż wyliczają

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-07-2021,10:00 Aktualizacja: 16-07-2021,13:08
A A A

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przekazał do resortu rolnictwa stanowisko w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Trwa procedowanie projektu nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Organizacje rolnicze przekazują uwagi. PZPRZ - w ramach konsultacji społecznych - zaproponował jedną zasadniczą zmianę.

zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, Polski Ład, ministerstwo rolnictwa, olej napędowy

Rolnicy mają dostać większy zwrot akcyzy za paliwo

W trzecim kwartale rząd planuje przyjąć projekt ustawy zakładający większy zwrot akcyzy za paliwo wykorzystywane w rolnictwie - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Propozycja była zapowiadana w Polskim Ładzie. Na stronach rządowego wykazu...

W jego ocenie, w art. 1 liczbę 100 (litrów oleju napędowego) powinna zastąpić liczba 126 (a nie 110, jak proponuje rząd). "Uważamy, że liczba litrów ON objęta zwrotem podatku akcyzowego powinna wynosić 126 litrów ON/ha, a nie 110 l ON/ha, jak jest to proponowane w procedowanym projekcie ustawy. Jest to udokumentowana wyliczeniami ekspertów średnia zużycia ON na 1 ha" - przekonuje w wystąpieniu Związek.

Jak podkreśla, docenia nową propozycję resortu rolnictwa, ale jednocześnie apeluje o urealnienie stawki do rzeczywistego średniego zużycia (tj. 126 l oleju na ha), gdyż taki limit rekompensuje gospodarzom poniesione nakłady na produkcję rolniczą, zwłaszcza wobec systematycznego wzrostu cen środków do produkcji rolnej.

"Proponowana stawka 110 l ON na ha jest nadal zbyt niska i nie odzwierciedla realiów pracy w gospodarstwie rolnym. Już w 2007 r. Związek przeprowadził szczegółowe wyliczenia w oparciu o dostępne publikacje naukowe, sporządzone przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, a dotyczące zużycia oleju napędowego na 1 ha. Analiza już wówczas - czyli 14 lat temu - wykazała, że średnie zużycie jest dużo wyższe od obowiązującego limitu, a także od aktualnej propozycji zawartej w proponowanej ustawie i wynosi wspomniane 126 l ON/ha. Jak wiadomo, przez ostatnie 14 lat nastąpił skokowy wzrost kosztów rolniczej produkcji" - argumentują producenci zbóż.

Wnoszą także o uproszczenie procedury poprzez wprowadzenie możliwości, by rolnik posiadający grunty w kilku gminach, składał wniosek o zwrot akcyzy w jednej, tam gdzie jest jego zagroda. Obniży to wydatki i oszczędzi czas, a i gminy będą miały mniejsze koszty.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

od 1.10.201rusza nowa odsłona programu Agroenergia

18.10.2021 rusza wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich

10.12.2021-7.02.2022 – inwestycje mając na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych