Zostały ostatnie godziny na składanie wniosków na inwestycje

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR (em) | redakcja@agropolska.pl
02-12-2018,11:00 Aktualizacja: 02-12-2018,11:08
A A A

Jeszcze tylko do 4 grudnia można składać wnioski o wsparcie na inwestycje chroniące gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń, czy powodzią. Środki na ten cel przewidziano w PROW 2014-2020.

Nabór wniosków prowadzony jest od 5 listopada w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" - informuje ARiMR.

susza rolnicza, straty w uprawach,jan krzysztof ardanowski, pomoc rządowa, szacowanie strat, pomoc de minimis

Rolnicy mają kolejny problem. Wyczerpała się pomoc de minimis

Rolnicy zgłaszają problem z pobieraniem preferencyjnych kredytów suszowych. Pracownicy banków oraz notariusze informują, że wyczerpała się krajowa pula pomocy de minimis - ujawnia Jarosław Sachajko (Kukiz'15), szef sejmowej...

Ze wsparcia mogą skorzystać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej. Mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się ASF.

Wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR, nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Druga grupa, do której kierowana jest pomoc, to spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Mogą otrzymać maksymalnie 500 tys. zł w PROW 2014-2020, na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez powódź.

W tym przypadku limit dofinansowania również wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Ważne jest, żeby spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej.

Dokumenty o pomoc można składać jeszcze tylko do 4 grudnia w oddziałach regionalnych ARiMR - osobiście przez upoważnioną osobę lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Czwartek, 13 grudnia Godz:
Imieniny: Otylii, Łucji