Zarząd komisaryczny w kolejnej SKOK

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-07-2016,15:00 Aktualizacja: 07-07-2016,15:05
A A A

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie ustanowiła z dniem 7 lipca zarządcę komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej "Nike" w Warszawie (SKOK Nike).

Na zarządcę komisarycznego powołany Waldemar Szostak. Komisja zaznaczyła, że celem zarządcy komisarycznego będą "działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy".

Komisja Nadzoru Finansowego, SKOK Polska, Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Sąd postanowił o upadłości SKOK Polska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał w środę postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Polska w Warszawie (SKOK Polska) - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego. Uzasadniając rozstrzygnięcie sąd...

Zarządca komisaryczny, dodała KNF, został zobowiązany do sporządzenia informacji finansowej SKOK Nike na dzień poprzedzający powołanie go oraz do poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta.

Ma on również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy.

"Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK. Spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK" - głosi komunikat KNF.

SKOK Nike jest już kolejną spółdzielczą kasą, w której wprowadzono zarząd komisaryczny. W marcu szef KNF Andrzej Jakubiak mówił, że w 17 kasach jest prowadzone postępowanie w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego, 38 ma zobowiązania do przygotowania programu naprawczego, a w 10 program jest realizowany.

Od tamtego czasu trzy kasy upadły, jedna została przejęta przez bank, a w trzech KNF wprowadziła zarząd komisaryczny.

W sumie, jak mówili pod koniec czerwca przedstawiciele KK SKOK, pięć kas zostało dotąd przejętych przez banki, a sześć upadło. Obecnie jest 29 "małych" kas, o aktywach poniżej 100 mln zł, 11 kas o aktywach 100-500 mln zł i trzy kasy o aktywach przewyższających 500 mln zł, dysponujące jednak ponad 70 proc. aktywów systemu.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt