Sąd postanowił o upadłości SKOK Polska

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-04-2016,9:00 Aktualizacja: 14-04-2016,9:42
A A A

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał w środę postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Polska w Warszawie (SKOK Polska) - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego.

Uzasadniając rozstrzygnięcie sąd podkreślił - informuje KNF - "że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, czyli faktem, że aktywa SKOK Polska nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań".

Komisja Nadzoru Finansowego, skok kujawiak we włocławku, zarządca komisaryczny SKOK Kujawiak

Klienci SKOK Kujawiak wypłacą pieniądze w Pekao SA

Od 18 stycznia Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie wypłacał pieniądze klientom SKOK Kujawiak, za pośrednictwem placówek Banku Pekao SA - poinformował Mariusz Mastalerz z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 8 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego...

Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SKOK Polska będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego - komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

KNF zawiesiła działalność SKOK Polska z dniem 25 lutego występując jednocześnie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy. Gwarantowane wypłaty dla deponentów SKOK Polska realizuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wypłaty z BFG dla deponentów SKOK Polska odbywają się od 7 marca za pośrednictwem Banku Pekao SA.

BFG gwarantuje wypłatę depozytów łącznie do równowartości 100 tys. euro w złotych, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Od końca lipca ub.r. w SKOK Polska ustanowiony został zarządca komisaryczny, który sporządził informację na temat sytuacji finansowej w kasie na dzień przed ustanowieniem zarządcy komisarycznego.

Raport w tej sprawie wpłynął do KNF w lutym w związku z faktem, że "aktywa SKOK Polska nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań", KNF miał obowiązek wydania decyzji w sprawie kasy.

SKOK Polska na dzień 28 lipca 2015 roku wykazywała ujemne fundusze własne w wysokości minus 80,9 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie minus 58,14 proc., co - jak stwierdziła KNF w lutowym komunikacie - oznacza głęboką niewypłacalność.

Jak informował niedawno PAP szef KNF Andrzej Jakubiak, obecnie działa 46 kas, w 17 jest postępowanie w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego, 38 ma zobowiązania do przygotowania programu naprawczego, w 10 program jest realizowany, cztery zostały zawieszone, cztery przejęte przez bank, jedna kasa przejęta przez inną kasę, 2015 rok 21 kas skończyło ze stratą, 16 po styczniu ma stratę.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt