Na właścicieli prywatnych lasów czekają pieniądze

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
16-05-2021,10:00 Aktualizacja: 15-05-2021,20:18
A A A

Właściciele lasów prywatnych mogą ubiegać się o wsparcie dla ekosystemów leśnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków rusza 17 maja i potrwa do 27 czerwca.

Pomoc ma dotyczyć inwestycji, które przyczynią się do przekształcenia niekorzystnej struktury drzewostanów na drzewostan zbliżony do naturalnego lub półnaturalnego. Wsparcie dotyczy inwestycji w lasach prywatnych w średnim wieku 11-60 lat.

działanie współpraca, krótkie łańcuchy dostaw, arimr, wsparcie dla rolnictwa, grupa EPI

Grupy mają ostatnie godziny na składanie wniosków

Jeszcze tylko do 12 maja można składać wnioski w pierwszym naborze na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania "Współpraca" - poinformowała ARiMR. Wnioski należy kierować do centrali Agencji. O wsparcie...

Resort rolnictwa poinformował, że chodzi o przebudowę składu gatunkowego drzewostanów poprzez wprowadzenie drugiego piętra (stawka od 8 137 zł/ha do 9 249 zł/ha) lub podszytu (stawka od 4 610 zł/ha do 5 210 zł/ha) albo dolesianie luk (stawka od 12 538 zł/ha do 14 213 zł/ha), co ma przyczynić się do zwiększania różnorodności biologicznej; zakładanie remiz leśnych, czyli sadzenia określonych gatunków roślin, w tym m.in. krzewów oraz drzewek owocowych (stawka 848 zł/0,1 ha), by zwiększyć odporność drzewostanów na czynniki biotyczne; realizowanie zabiegów pielęgnacyjnych - czyszczeń późnych w drzewostanach 11-20 letnich, dzięki którym podnoszona będzie naturalna odporność drzewostanu na zmiany klimatu (stawka od 764 zł/ha do 917 zł/ha).

MRiRW przypomniało, że w 2021 r. wprowadzono korzystną zmianę dla beneficjentów poddziałania, polegającą na zwiększeniu z 20 ha do 40 ha maksymalnej powierzchni, do której można ubiegać się o pomoc na inwestycje leśne w całym okresie PROW 2014-2020.

Dodano, ze zmiana umożliwi beneficjentom, którzy uczestniczyli w poddziałaniu leśnym ubieganie się o pomoc do nowych powierzchni, nowi wnioskodawcy będą zaś mieli możliwość wnioskowania o pomoc do większego obszaru.

Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu