Więcej wniosków niż pieniędzy. Co z pomocą producentom drobiu?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
26-03-2017,19:00 Aktualizacja: 26-03-2017,20:45
A A A

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło w sumie 2020 wniosków od hodowców drobiu o rekompensaty za straty poniesione w wyniku wystąpienia na obszarze ich działalności grypy ptaków.

Wnioski te opiewają na łączną kwotę 50,3 mln zł. A zabezpieczona pula pieniędzy na ten rodzaj wsparcia to 30 mln zł.

Czy znajdą się brakujące środki? To będzie raczej trudne.

drób, kury, ptasia, grypa, jaja, jaja na Wielkanoc, prawo, przepisy, zakaz wypuszczania kur

Ptasia grypa. Rolnicy domagają się zmiany prawa: uwolnić drób

Podkarpacka Izba Rolnicza wystąpiła do ministra rolnictwa z prośbą o złagodzenie przepisów rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Chodzi konkretnie o uchylenie...
Na wystąpienie wielkopolskiego samorządu rolniczego (dotyczyło wydłużenia zakończonego 28 lutego terminu naboru wniosków oraz zwiększenia zakresu podmiotów, którym udzielana jest pomoc finansowa o zakłady wylęgu drobiu), ministerstwo udzieliło dość ogólnej odpowiedzi.

Według resortu "możliwość rozszerzenia zakresu pomocy udzielanej producentom drobiu przez ARiMR będzie analizowana z uwzględnieniem środków budżetowych, które mogłyby być przeznaczone na taką pomoc".

Przypomnijmy, że wnioski mogli składać rolnicy utrzymujący drób w gospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, określonym jako taki w związku z tzw. ptasią grypą.

Wykluczeni z tej pomocy zostali natomiast producenci drobiu, u których stwierdzono ognisko choroby i nakazano ubój (ewentualnie nakazano go profilaktycznie). Im należy się ustawowo odszkodowanie wypłacane przez inspekcję weterynaryjną.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie